Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
How you choose to express yourself Anh chọn cách nào để thể hiện bản thân It's all your own and I can tell Tất cả đều tùy vào anh và em có thể nói rằng It comes naturally, it comes naturally Điều đó đến thật tự nhiên, đến thật tự nhiên You follow what you feel inside Anh làm theo những gì con tim mách bảo It's intuitive, you don't have to try Đó là trực giác, anh chẳng cần phải cố gắng It comes naturally, mmmm it comes naturally Điều ấy đến thật tự nhiên, đến thật tự nhiên And it takes my breath away Và điều đó mang hơi thở em đi You are the thunder and I am the lightening Anh là sấm còn em là tia chớp And I love the way you know who you are Và em yêu cái cách anh biết mình là ai And to me it's exciting Và với em điều ấy thật thú vị When you know it's meant to be Khi anh biết điều đó là định mệnh Everything comes naturally, it comes naturally Mọi thứ đến thật tự nhiên, đến thật tự nhiên When you're with me, baby Khi anh bên em, anh à Everything comes naturally, it comes naturally Mọi thứ đến thật tự nhiên, đến thật tự nhiên Ba-ba-baby Anh à You have a way of moving me Anh có cách để khiến em lay động A force of nature, your energy Năng lượng của anh, sức mạnh của tự nhiên It comes naturally, it comes naturally Điều đó đến thật tự nhiên, đến thật tự nhiên Mmmm yeah Mmmm yeah And it takes my breath away Và điều đó mang hơi thở của em đi What you do so naturally Những điều anh làm thật tự nhiên You are the thunder and I am the lightening Anh là sấm còn em là tia chớp And I love the way you know who you are Và em yêu cái cách anh biết mình là ai And to me it's exciting Và với em điều ấy thật thú vị When you know it's meant to be Khi anh biết điều đó là định mệnh Everything comes naturally, it comes naturally Mọi thứ đến thật tự nhiên, đến thật tự nhiên When you're with me, baby Khi anh bên em, anh à Everything comes naturally, it comes naturally Mọi thứ đến thật tự nhiên, đến thật tự nhiên Ba-ba-baby Anh à When we collide, sparks fly Tia lửa lóe sáng lên khi ta chạm vào nhau When you look in my eyes, it takes my breath away Khi anh nhìn vào đôi mắt em, điều ấy khiến em ngừng thở (You are) You are the thunder and I am the lightening Anh là sấm còn em là tia chớp And I love the way you know who you are Và em yêu cái cách anh biết mình là ai And to me it's exciting Và với em điều ấy thật thú vị When you know it's meant to be Khi anh biết điều đó là định mệnh Everything comes naturally, it comes naturally Mọi thứ đến thật tự nhiên, đến thật tự nhiên When you're with me, baby Khi anh bên em, anh à Everything comes naturally, it comes naturally Mọi thứ đến thật tự nhiên, đến thật tự nhiên Ba-ba-baby Anh à Naturally Thật tự nhiên Everything, baby, comes naturally Mọi thứ, anh à, đến thật tự nhiên

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.