Yêu thích
Xem thêm
Let me kiss your tears away Hãy để anh hôn đi những giọt nước mắt của em There’s no need to feel afraid Em không cần phải lo sợ I told you, darling, you’re the one Anh đã nói rồi mà, em à, em là người duy nhất So don’t worry when tomorrow I’ll be gone Nên ngày mai khi anh ra đi em đừng lo lắng nhé I will return Anh sẽ quay về With gold and treasures for you Mang theo châu báu dành tặng em From all the world Từ khắp nơi trên thế gian này And you may roll your eyes at me Và có lẽ ánh mắt em sẽ hiện vẻ buồn phiền Tell me once more how I used to be Nhắc về anh của ngày xưa But you hurt my feelings Nhưng em khiến anh đau lòng 'Cause everything I do Vì mọi thứ anh làm You know I do it just for you Em cũng biết tất cả là vì em mà And I believe Và anh tin rằng With you in my heart Với hình bóng em trong tim There’s nothing I can’t achieve Chẳng có gì anh không thể đạt được cả And so I hope Vì thế anh cầu mong Our love will last forever Chuyện tình đôi mình sẽ kéo dài mãi mãi Just give me 5 to 7 years and I’ll be yours Chỉ cần đợi anh 5, 7 năm nữa thôi, và anh sẽ là của em Because I know that we belong together Vì anh biết rằng chúng mình thuộc về nhau I just need 5 to 7 years and I’ll be yours Anh chỉ cần 5, 7 năm nữa thôi và anh sẽ là của em So please, you must have faith in me Vì vậy xin em, hãy tin tưởng ở anh There’s no place I’d rather be than home with you Chẳng có nơi nào anh khao khát trở về bằng nhà của chúng ta Where all is safe and warm Nơi cực kì an toàn và ấm áp But now I need to fight this storm Nhưng bây giờ anh phải chiến đấu với giông bão And I will win Và anh nhất định sẽ thắng My life together with you will soon begin Cuộc sống hạnh phúc cùng em sẽ sớm bắt đầu And so I hope Vì thế anh cầu mong Our love will last forever Chuyện tình đôi mình sẽ kéo dài mãi mãi Just give me 5 to 7 years and I’ll be yours Chỉ cần đợi anh 5, 7 năm nữa thôi, và anh sẽ là của em Because I know that we belong together Vì anh biết rằng chúng mình thuộc về nhau I just need 5 to 7 years and I’ll be yours Anh chỉ cần 5, 7 năm nữa thôi và anh sẽ là của em But lately you’ve been silent Nhưng gần đây em trở nên ít nói Please answer when I call you Xin hãy nghe máy của anh đi You’re so cold to me Em đối xử với anh lạnh lùng quá And now I’m back Và giờ anh đã trở về rồi đây But you don’t even notice Nhưng em cũng chẳng bận tâm I told you I’ll be home tonight Anh đã báo rằng đêm nay anh sẽ về But all I see is empty rooms Nhưng mọi thứ anh thấy chỉ là những căn phòng trống rỗng No pictures left of me and you Chẳng còn một bức ảnh nào của anh và em A letter lying on the floor Chỉ một bức thư nằm trên sàn nhà “It’s over” "Kết thúc rồi" You don’t love me anymore Em chẳng còn yêu anh nữa But still I hope Nhưng anh vẫn cầu mong Our love will last forever Chuyện tình đôi mình sẽ kéo dài mãi mãi Just give me 5 to 7 years and I’ll be yours Chỉ cần đợi anh 5, 7 năm nữa thôi, và anh sẽ là của em Because I know that we belong together Vì anh biết rằng chúng mình thuộc về nhau I just need 5 to 7 years and I’ll be yours Anh chỉ cần 5, 7 năm nữa thôi và anh sẽ là của em Yes, I’ll be yours Đúng vậy, anh sẽ là của em And our love will last forever Và chuyện tình đôi mình sẽ kéo dài mãi mãi Just give me 5 to 7 years and I’ll be yours Chỉ cần đợi anh 5, 7 năm nữa thôi, và anh sẽ là của em Oh, because I know that we belong together Vì anh biết rằng chúng mình thuộc về nhau I just need 5 to 7 years Anh chỉ cần 5, 7 năm nữa thôi Only 5 to 7 years Chỉ 5,7 năm nữa Please, give me 5 to 7 years Xin em, hãy đợi anh 5,7 năm nữa And I’ll be yours Và anh sẽ là của em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

5 To 7 Years

Alexander Rybak

Alexander Rybak

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Alexander Igoryevich Rybak (born 13 May 1986) is a Belarusian-Norwegian singer-composer, violinist, pianist, writer, actor and presenter/host. Representing Norway in the 2009 Eurovision Song Contest in Moscow, Russia, Rybak won the contest with 387 points—the highest tally any country has achieved in the history of Eurovision under the old voting system—with "Fairytale", a song he wrote and composed. His debut album, Fairytales, charted in the top 20 in nine European countries, including a No. 1 position in Norway and Russia. Rybak made a return to Eurovision in 2016, playing the violin during the interval act.

Xem thêm
Bình luận