Yêu thích
Xem thêm
You ain't nothing but a troublemaker girl Em không là gì cả ngoài một cô gái hay gây rắc rối You had me hooked again from the minute you sat down Em khiến anh mê mẩn lần nữa từ lúc em ngồi xuống The way you bite your lip Cách em cắn môi Got my head spinnin' around Làm đầu óc anh đảo điên After a drink or two Sau một hay hai cốc bia I was putty in your hands Anh đã bị em điều khiển mất rồi I don't know if I have the strength to stand Anh không biết liệu mình có đủ sức để gượng dậy Oh oh oh... Oh oh oh... Trouble troublemaker, yeah Kẻ gây rắc rối yeah That's your middlename Đó là tên đệm của em Oh oh oh... Oh oh oh... I know you're no good but you're stuck in my brain Anh biết em không tốt nhưng tâm trí anh cứ nghĩ về em And I wanna know Và anh muốn biết Why does it feel so good but hurt so bad Tại sao cảm giác này thật tuyệt nhưng cũng đau vô cùng Oh oh oh... Oh oh oh... My mind keeps saying Tâm trí anh luôn mách bảo Run as fast as you can "Mau mau chạy nhanh nhất có thể đi" I say I'm done but then you pull me back Khi anh bảo chuyện mình xong rồi nhé nhưng em kéo anh trở lại Oh oh oh... Oh oh oh... I swear you're giving me a heart attack Anh thề là em khiến anh lên cơn đau tim đấy Troublemaker! Kẻ gây rắc rối ơi! It's like you're always there in the corners of my mind Cứ như em luôn hiện diện khắp nơi trong tâm trí anh I see a silhouette every time I close my eyes Anh thấy một bóng hình mỗi lần mình nhắm mắt lại There must be poison in those finger tips of yours Chắc hẳn đấy là độc dược từ đầu ngón tay của em Cause I keep comin' back again for more Vì anh cứ luôn quay về hết lần này đến lần khác Oh oh oh... Oh oh oh... Trouble troublemaker, yeah Kẻ gây rắc rối yeah That's your middlename Đó là tên đệm của em Oh oh oh... Oh oh oh... I know you're no good but you're stuck in my brain Anh biết em không tốt nhưng tâm trí anh cứ nghĩ về em And I wanna know Và anh muốn biết Why does it feel so good but hurt so bad Tại sao cảm giác này thật tuyệt nhưng cũng đau vô cùng Oh oh oh... Oh oh oh... My mind keeps saying Tâm trí anh luôn mách bảo Run as fast as you can "Mau mau chạy nhanh nhất có thể đi" I say I'm done but then you pull me back Anh bảo chuyện mình xong rồi nhé nhưng em kéo anh trở lại Oh oh oh... Oh oh oh... I swear you're giving me a heart attack Anh thề là em đang làm anh lên cơn đau tim đấy Troublemaker Kẻ gây rắc rối à! Why does it feel so good but hurt so bad Tại sao cảm giác này thật tuyệt nhưng cũng đau vô cùng Oh oh oh... Oh oh oh... My mind keeps saying Tâm trí anh luôn mách bảo Run as fast as you can "Mau mau chạy nhanh nhất có thể đi" Troublemaker Kẻ gây rắc rối I say I'm done but then you pull me back Anh bảo chuyện mình xong rồi nhé nhưng em kéo anh trở lại Oh oh oh... Oh oh oh... I swear you're giving me a heart attack Anh thề là em đang làm anh lên cơn đau tim Troublemaker Kẻ gây rắc rối Maybe I'm insane Có lẽ anh điên rồi Cause I keep doing the same damn thing Vì anh cứ liên tục lặp đi lặp lại chuyện này Thinking one day we gon' change Nghĩ đến một ngày ta sẽ thay đổi But you know just how to work that back Nhưng em biết cách lặp lại chuyện xưa And make me forget my name Và khiến anh quên mất tên mình What the hell you do I won't remember Em làm cái quái gì anh sẽ chẳng thể nhớ nổi I'll be gone until November Anh sẽ đi khuất trong một thời gian And you'll show up again next summer, yeah! Và em sẽ xuất hiện lần nữa mùa hè tới, yeah! Typical middle name is Prada Tên lót phổ biến là Prada Fit you like a glove, girl Phù hợp cực kì với em đấy I'm sick of the drama Anh phát mệt vì diễn kịch You're a troublemaker Em là kẻ gây rắc rối But damn girl it's like I love the trouble Nhưng tệ thật, em à, cứ như anh thích rước rắc rối And I can't even explain why Và anh thậm chí không thể lý giải vì sao thế nữa Why does it feel so good but hurt so bad Tại sao cảm giác này thật tuyệt nhưng cũng đau vô cùng Oh oh oh... Oh oh oh... My mind keeps saying Tâm trí anh luôn mách bảo Run as fast as you can "Mau mau chạy nhanh nhất có thể đi" Troublemaker Kẻ gây rắc rối I say I'm done but then you pull me back Anh bảo chuyện mình xong rồi nhé nhưng em kéo anh trở lại Oh oh oh... Oh oh oh... I swear you're giving me a heart attack Anh thề em đang làm anh lên cơn đau tim Troublemaker Kẻ gây rắc rối Why does it feel so good but hurt so bad Tại sao cảm giác này thật tuyệt nhưng cũng đau vô cùng Oh oh oh... Oh oh oh... My mind keeps saying Tâm trí anh luôn mách bảo Run as fast as you can "Mau mau chạy nhanh nhất có thể đi" Troublemaker Kẻ gây rắc rối I say I'm done but then you pull me back Anh bảo chuyện mình xong rồi nhé nhưng em kéo anh trở lại Oh oh oh... Oh oh oh... I swear you're giving me a heart attack Anh thề em đang làm anh lên cơn đau tim Troublemaker Kẻ gây rắc rối

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Troublemaker

Olly Murs

Olly Murs

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Oliver Stanley "Olly" Murs (born 14 May 1984) is an English singer, songwriter, television presenter and actor. He rose to fame after finishing as the runner up in the sixth series of The X Factor in 2009. He is currently signed to Epic Records in the United Kingdom, Columbia Records in the United States, and Syco Music.

Xem thêm
Bình luận