Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
In the morning when you wake up Buổi sáng lúc anh thức giấc I like to believe you are thinking of me Em muốn tin rằng anh đang nghĩ về em And when the sun comes through your window Và khi ánh dương chiếu xuyên qua cửa sổ phòng anh I like to believe you’ve been dreaming of me Em muốn tin rằng anh đang mơ về em Dreaming mmm mmm Đang mơ I know Em biết Cause I'd spend half this morning Bởi cả nửa buổi sáng hôm nay Thinking about the t-shirt you sleep in Em cứ nghĩ về chiếc áo phông anh mặc lúc ngủ I should know Em biết thế Cause I'd spend all the whole day Bởi cả ngày Listening to your message I’m keeping Em cứ nghe mãi những tin nhắn của anh mà em lưu lại And never deleting Và không bao giờ em xóa bỏ When I saw you Khi em gặp được anh Everyone knew Mọi người đều biết rằng I liked the effect that you had on my eyes Em thích cách anh hướng mắt nhìn em But no one else heard Nhưng không ai nghe thấy được The weight of your words Ảnh hưởng của những lời anh nói Or felt the effect that they have on my mind Hay cảm nhận được ấn tượng của những lời nói đó trong tâm trí em Falling mmm mmm Đang phải lòng I know Em biết Cause I'd spend half this morning Bởi cả nửa buổi sáng hôm nay Thinking about the t-shirt you sleep in Em cứ nghĩ về chiếc áo phông anh mặc lúc ngủ I should know Em biết thế Cause I'd spend all the whole day Bởi cả ngày Listening to your message I’m keeping Em cứ nghe mãi những tin nhắn của anh mà em lưu lại And never deleting Và không bao giờ em xóa bỏ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.