Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Everybody knows my name now Giờ đây thì mọi người đều biết đến tên tôi But something about it still feels strange Nhưng mọi thứ đều có vẻ lạ lẫm Like looking in a mirror, tryna steady yourself Như việc nhìn vào trong gương và sửa soạn bản thân tươm tất And seeing somebody else Và gặp gỡ một ai khác And everything is not the same now Và giờ đây mọi thứ đều trở nên khác lạ It feels like all our lives have changed Cảm tưởng như toàn bộ cuộc sống của tôi đã đổi thay Maybe when I'm older, it'll all calm down Có thể khi tôi trưởng thành hơn, tôi sẽ bình thản hơn But it's killing me now Nhưng nó đang dần giết chết bản thân tôi What if you had it all Nhưng sẽ ra sao nếu bạn có mọi thứ trong tay But nobody to call? Nhưng lại không có ai để sẻ chia? Maybe then you'd know me Có thể khi ấy bạn sẽ hiểu được tôi 'Cause I've had everything Bởi tôi cũng đang có trong tay tất cả mọi thứ But no one's listening Nhưng lại chẳng có ai lắng nghe And that's just fucking lonely Và điều đó thật cô đơn I'm so lo-o-o-onely Tôi thật cô đơn Lo-o-o-onely Cô đơn Everybody knows my past now Giờ đây tất cả mọi người đều biết được quá khứ của tôi Like my house was always made of glass Như thể ngôi nhà của tôi được làm toàn bằng lớp thủy tinh trong suốt And maybe that's the price you pay Và có thể đó chính là cái giá bạn phải trả For the money and fame at an early age Cho những khoảng tiền cũng như dang tiếng từ khi còn quá trẻ And everybody saw me sick Và tất cả mọi người đều biết tôi đau bệnh And it felt like no one gave a *** Và cảm tưởng như chẳng ai làm được gì They criticized the things I did as an idiot kid Họ chỉ trích những điều tôi đã làm như một đứa trẻ ngu ngốc What if you had it all Nhưng sẽ ra sao nếu bạn có mọi thứ trong tay But nobody to call? Nhưng lại không có ai để sẻ chia? Maybe then you'd know me Có thể khi ấy bạn sẽ hiểu được tôi 'Cause I've had everything Bởi tôi cũng đang có trong tay tất cả mọi thứ But no one's listening Nhưng lại chẳng có ai lắng nghe And that's just fucking lonely Và điều đó thật cô đơn I'm so lo-o-o-onely Tôi thật cô đơn Lo-o-o-onely Cô đơn I'm so lo-o-o-onely (x2) Tôi thật cô đơn Lo-o-o-onely Cô đơn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.