Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Said goodbye Nói lời tạm biệt Turned around Ngoảnh đầu lại And you were gone, gone, gone Và anh đã đi mất rồi Faded into the setting sun Phai mờ dần trong ánh hoàng hôn Slipped away Rồi khuất dạng But I won't cry Nhưng em sẽ không khóc Cause I know Vì em biết I'll never be lonely Em sẽ không bao giờ cô đơn For you are the stars to me Vì với em anh là những ngôi sao sáng You are the light I follow Anh là ánh sáng mà em luôn đi theo I will see you again, oh Em sẽ gặp lại anh thôi, oh This is not where it ends Đây không phải là nơi mọi chuyện kết thúc I will carry you with me, oh Em sẽ giữ hình bóng anh bên cạnh em, oh 'Til I see you again Cho đến khi em gặp lại anh I can hear those echoes Em có thể nghe thấy những tiếng vang In the wind at night Trong cơn gió đêm Calling me back in time Đang gọi em về Back to you Trở về bên anh In a place far away Ở một chốn xa xăm Where the water meets the sky Nơi mặt nước và bầu trời gặp nhau The thought of it makes me smile Ý nghĩ ấy khiến em bật cười You are my tomorrow Anh là ngày mai của em I will see you again, oh Em sẽ gặp lại anh thôi, oh This is not where it ends Đây không phải là nơi mọi chuyện kết thúc I will carry you with me, oh Em sẽ giữ hình bóng anh bên cạnh em, oh 'Til I see you again Cho đến khi em gặp lại anh Sometimes I feel Đôi khi em thấy My heart is breaking Trái tim mình như đang vỡ vụn But I stay strong Nhưng em phải luôn mạnh mẽ And I hold on cause I know Và gắng gượng vì em biết I will see you again, oh Em sẽ gặp lại anh thôi, oh This is not where it ends Đây không phải là nơi mọi chuyện kết thúc I will carry you with me, yeah yeah Em sẽ giữ hình bóng anh bên cạnh em, oh I will see you again, oh Em sẽ gặp lại anh thôi, oh This is not where it ends Đây không phải là nơi mọi chuyện kết thúc I will carry you with me, oh Em sẽ giữ hình bóng anh bên cạnh em, oh 'Til I see you again Cho đến khi em gặp lại anh Said goodbye turned around Nói lời tạm biệt, ngoảnh đầu lại And you were gone, gone, gone Và anh đã đi mất rồi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.