Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Yeah yeah yeah yeaoooh Yeah yeah yeah yeaoooh Santa Claus is coming to town Ông già Noel sắp đến thăm thị trấn đấy You better watch out Các em phải chú ý nha You better not cry Nhớ đừng khóc nhè Better not pout Cũng đừng bĩu môi dỗi hờn I'm telling you why Để anh tiết lộ cho các em biết Santa Claus is coming to town Ông già Noel sắp đến thăm thị trấn đấy He's making a list Ông già Noel có một danh sách tặng quà He's checking it twice Ông dò lại đến hai lần He's gonna find out Ông chắc chắn sẽ biết được Who's naughty or nice Bé nào ngoan và bé nào nghịch ngợm Santa Claus is coming to town Ông già Noel sắp đến thăm thị trấn đấy He sees you when you're sleeping Ông thấy những lúc em ngủ He knows when you're awake Ông còn biết cả khi nào em thức dậy He knows when you've been bad or good Ông biết liệu em có biết vâng lời hay chưa So be good for goodness sake! Cho nên hãy nhớ ngoan ngoãn nha You better watch out! Các em phải chú ý nha You better not cry Nhớ đừng khóc nhè Better not pout Cũng đừng bĩu môi dỗi hờn I'm telling you why Để anh tiết lộ cho các em biết Santa Claus is coming to town Ông già Noel sắp đến thăm thị trấn đấy Oh! Oh! Santa Claus is coming Ông già Noel sắp đến rồi You better watch out! Các em phải chú ý nha You better not cry Nhớ đừng khóc nhè Better not pout Cũng đừng bĩu môi dỗi hờn I'm telling you why Để anh tiết lộ cho các em biết Santa Claus is coming to town Ông già Noel sắp đến thăm thị trấn đấy He's making a list Ông già Noel có một danh sách tặng quà And checking it twice Ông dò lại đến hai lần He's gonna find out Ông chắc chắn sẽ biết được Who's naughty and nice Bé nào ngoan và bé nào nghịch ngợm Santa Claus is coming to town Ông già Noel sắp đến thăm thị trấn đấy He sees you when you're sleeping Ông thấy những lúc em ngủ He knows when you're awake Ông còn biết cả khi nào em thức dậy He knows when you've been bad or good Ông biết liệu em có biết vâng lời hay chưa So be good for goodness sake! Cho nên hãy nhớ ngoan ngoãn nha You better watch out! Các em phải chú ý nha You better not cry Nhớ đừng khóc nhè You better not pout Cũng đừng bĩu môi dỗi hờn I'm telling you why Để anh tiết lộ cho các em biết Santa Claus is coming to town Ông già Noel sắp đến thăm thị trấn đấy So it's that time of year Đã đến một dịp đặc biệt trong năm Where you let all your problems go Đừng bận tâm đến những rắc rối phiền muộn nữa And you know you just Và các em biết không ta chỉ cần Shake it shake it baby Vui lên, vui lên Shake it shake it baby Vui lên, vui lên nào Do do do do, do do do do do do Do do do do, do do do do do do Shake it shake it baby Vui lên, vui lên Shake it shake it baby Vui lên, vui lên nào Do do do do, do do do do do do Do do do do, do do do do do do He sees you when you're sleeping Ông thấy những lúc em ngủ He knows when you're awake Ông còn biết cả khi nào em thức dậy He knows when you've been bad or good Ông biết liệu em có biết vâng lời hay chưa So be good for goodness sake! Cho nên hãy nhớ ngoan ngoãn nha You better watch out! Các em phải chú ý nha You better not cry Nhớ đừng khóc nhè You better not pout Cũng đừng bĩu môi dỗi hờn I'm telling you why Để anh tiết lộ cho các em biết Santa Claus is coming to town Ông già Noel sắp đến thăm thị trấn đấy He's making a list Ông già Noel có một danh sách tặng quà He's checking it twice Ông dò lại đến hai lần He's gonna find out who's naughty or nice Ông chắc chắn sẽ biết được bé nào ngoan và bé nào nghịch ngợm Santa Claus is coming Ông già Noel sắp đến To town Thị trấn của mình rồi Santa Claus is coming to town Ông già Noel sắp đến thăm thị trấn đấy Santa Claus is coming to town Ông già Noel sắp đến thăm thị trấn đấy Santa Claus is coming to town Ông già Noel sắp đến thăm thị trấn đấy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.