Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Sometimes I hate every single stupid word you say Lắm lúc tôi ghét từng câu chữ ngớ ngẩn anh thốt nên Sometimes I wanna slap you in your whole face Lắm lúc tôi muốn tát vào mặt anh There's no one quite like you Không có kiểu người nào giống như anh You push all my buttons down Anh luôn chọc giận tôi I know life would suck without you Tôi biết cuộc đời tôi sẽ rất tệ nếu thiếu anh At the same time, I wanna hug you Ngay lúc đó, tôi muốn ôm anh I wanna wrap my hands around your neck Tôi muốn vòng tay mình quanh cổ anh You're an asshole but I love you Anh là thằng khốn nạn nhưng tôi yêu anh And you make me so mad I ask myself Và anh khiến tôi phát điên, tôi tự hỏi mình Why I'm still here, or where could I go Tại sao tôi vẫn còn ở đây, tôi có thể đi đâu đây You're the only love I've ever known Anh là tình yêu duy nhất mà tôi từng biết But I hate you Nhưng tôi ghét anh I really hate you, so much Tôi thực sự ghét anh nhiều lắm I think it must be Tôi nghĩ chắc là True love, true love. It must be true love Tình yêu đích thực, tình yêu đích thực. Chắc hẳn là tình yêu đích thực Nothing else can break my heart like true love Không gì khác có thể làm tôi đau lòng như tình yêu đích thực True love. It must be true love Tình yêu đích thực, chắc hẳn là tình yêu đích thực No one else can break my heart like you Không ai khác có thể làm tôi đau lòng như anh Just once try to wrap your little brain around my feelings Chỉ một lần thôi, hãy thử vắt cái óc bé xíu của anh để thử hiểu cảm giác của tôi Just once please try no to be so mean Chỉ một lần thôi, xin hãy đừng nhỏ nhen Repeat after me now R-O-M-A-N-C-E-E Lặp lại theo tôi nào L-Ã-N-G-M-Ạ-N Come on I'll say it slowly (Romance) Nói đi nào, tôi sẽ nói thật chậm (You can do it baby) Anh có thể làm được, cưng à At the same time, I wanna hug you Ngay lúc đó, tôi muốn ôm anh I wanna wrap my hands around your neck Tôi muốn vòng tay mình quanh cổ anh You're an asshole but I love you Anh là thằng khốn nạn nhưng tôi yêu anh And you make me so mad I ask myself Và anh khiến tôi phát điên, tôi tự hỏi mình Why I'm still here, or where could I go Tại sao tôi vẫn còn ở đây, hay tôi có thể đi đâu đây You're the only love I've ever known Anh là tình yêu duy nhất mà tôi từng biết But I hate you Nhưng tôi ghét anh I really hate you, so much Tôi thực sự ghét anh nhiều lắm I think it must be Tôi nghĩ chắc là True love, true love Tình yêu đích thực, tình yêu đích thực It must be true love Chắc hẳn là tình yêu đích thực Nothing else can break my heart like true love Không gì khác có thể làm tôi đau lòng như tình yêu đích thực True love. It must be true love Tình yêu đích thực, chắc hẳn là tình yêu đích thực And no one else can break my heart like you Không ai khác có thể làm tôi đau lòng như anh Why do you rub me up the wrong way? Sao anh cứ khiến tôi phải bực mình Why do you say the things that you say? Tại sao anh lại nói những lời đó vậy Sometimes I wonder how we ever came to be Đôi khi tôi tự hỏi sao mình có thể thành một đôi nhỉ But without you I'm incomplete Nhưng không có anh, tôi sẽ không trọn vẹn I think it must be true love, true love Tôi nghĩ chắc là do tình yêu đích thực It must be true love Chắc hẳn là tình yêu đích thực Nothing else can break my heart like true love (It must be) Không gì khác có thể làm tôi đau lòng như tình yêu đích thực True love. It must be true love Tình yêu đích thực, chắc hẳn là tình yêu đích thực No one else can break my heart like you (Like you) Không ai khác có thể làm tôi đau lòng như anh (như anh) No one else can break my heart like you Không ai khác có thể làm tôi đau lòng như anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.