Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Hey! hey! You! You! Này anh! I don't like your girlfriend! Em không thích bạn gái của anh! No way! No way! Không đời nào! I think you need a new one Em nghĩ là anh cần bạn gái mới đấy Hey! hey! You! You! Này anh! I could be your girlfriend Em có thể làm bạn gái của anh Hey! hey! You! You! Này anh! I know that you like me Em biết là anh cũng thích em No way! No way! Không đời nào! I know it's not a secret Em biết đó không còn là bí mật nữa Hey! hey! You! You! Này anh! I want to be your girlfriend Em muốn làm bạn gái của anh You're so fine Anh rất tuyệt I want you mine Em muốn anh là của em You're so delicious Anh thật ngọt ngào I think about you all the time Em luôn nghĩ về anh You're so addictive Em mê mẩn anh mất rồi Don't you know what I could do Anh có biết em phải làm gì To make you feel alright? Để khiến anh cảm thấy vui vẻ không? Don't pretend Đừng có giả vờ I think you know Em nghĩ là anh biết I'm damn precious Em rất quý giá đấy And Hell Yeah, I'm the motherfucking princess Và đúng rồi đấy, em là nàng công chúa hư hỏng đây I can tell you like me too Em biết anh cũng thích em And you know I'm right Và anh biết không em nói đúng đấy She's like so whatever Cô ta thì giống kiểu như thế nào chẳng được You could do so much better Anh có thể có được điều tốt hơn mà I think we should get together now Em nghĩ chúng ta nên đến với nhau And that's what everyone's talking about! Và đó là điều mọi người đang bàn tán đấy! Hey! hey! You! You! Này anh! I don't like your girlfriend! Em không thích bạn gái của anh! No way! No way! Không đời nào! I think you need a new one Em nghĩ là anh cần bạn gái mới đấy Hey! hey! You! You! Này anh! I could be your girlfriend Em có thể làm bạn gái của anh Hey! hey! You! You! Này anh! I know that you like me Em biết là anh cũng thích em No way! No way! Không đời nào! You know it's not a secret Em biết đó không còn là bí mật nữa Hey! hey! You! You! Này anh! I want to be your girlfriend Em muốn làm bạn gái của anh I can see the way Em có thể thấy cái cách I see the way you look at me Em có thể thấy cái cách anh nhìn em say đắm And even when you look away Và dù anh có quay mặt đi I know you think of me Em vẫn biết anh đang nghĩ đến em I know you talk about me all the time Em cũng biết là anh luôn nói về em Again and again Rất nhiều lần So come over here Vậy hãy đến đây Tell me what I want to hear Nói với em những gì em muốn nghe Better yet make your girlfriend disappear Tốt hơn hết là làm cho bạn gái anh biến mất I don't want to hear you say her name ever again Em không muốn nghe anh nhắc tên cô ta một lần nào nữa đâu She's like so whatever Cô ta thì giống kiểu như thế nào chẳng được You could do so much better Anh có thể có được điều tốt hơn mà I think we should get together now Em nghĩ chúng ta nên đến với nhau And that's what everyone's talking about! Và đó là điều mọi người đang bàn tán đấy! Hey! hey! You! You! Này anh! I don't like your girlfriend! Em không thích bạn gái của anh! No way! No way! Không đời nào! I think you need a new one Em nghĩ là anh cần bạn gái mới đấy Hey! hey! You! You! Này anh! I could be your girlfriend Em có thể làm bạn gái của anh Hey! hey! You! You! Này anh! I know that you like me Em biết là anh cũng thích em No way! No way! Không đời nào! I know it's not a secret Em biết đó không còn là bí mật nữa Hey! hey! You! You! Này anh! I want to be your girlfriend Em muốn làm bạn gái của anh In a second you'll be wrapped around my finger Chỉ trong giây lát anh sẽ nghe và làm theo mọi điều em nói 'Cause I can, 'cause I can do it better Bởi vì em có thể, vì em có thể làm tốt hơn cô ta nhiều There's no other, so when's it gonna sink in? Không còn ai khác nữa, vậy khi nào thì anh mới hiểu chứ? She's so stupid Cô ta ngốc thật đấy What the hell were you thinking? Anh đã nghĩ cái quái gì vậy? In a second you'll be wrapped around my finger Chỉ trong giây lát anh sẽ nghe và làm theo mọi điều em nói 'Cause I can, 'cause I can do it better Bởi vì em có thể, vì em có thể làm tốt hơn cô ta nhiều There's no other, so when's it gonna sink in? Không còn ai khác nữa, vậy khi nào thì anh mới hiểu chứ? She's so stupid Cô ta ngốc thật đấy What the hell were you thinking? Anh đã nghĩ cái quái gì vậy? Hey! hey! You! You! Này anh! I don't like your girlfriend! Em không thích bạn gái của anh! No way! No way! Không đời nào! I think you need a new one Em nghĩ là anh cần bạn gái mới đấy Hey! hey! You! You! Này anh! I could be your girlfriend Em có thể làm bạn gái của anh No way! No way! Không đời nào! Hey! hey! You! You! Này anh! I know that you like me Em biết là anh cũng thích em No way! No way! Không đời nào! I know it's not a secret Em biết đó không còn là bí mật nữa Hey! hey! You! You! Này anh! I want to be your girlfriend Em muốn làm bạn gái của anh No way! No way! Không đời nào! Hey! hey! You! You! Này anh! I don't like your girlfriend! Em không thích bạn gái của anh! No way! No way! Không đời nào! I think you need a new one Em nghĩ là anh cần bạn gái mới đấy Hey! hey! You! You! Này anh! I could be your girlfriend Em có thể làm bạn gái của anh No way! No way! Không đời nào! Hey! hey! You! You! Này anh! I know that you like me Em biết là anh cũng thích em No way! No way! Không đời nào! I know it's not a secret Em biết đó không còn là bí mật nữa Hey! hey! You! You! Này anh! I want to be your girlfriend Em muốn làm bạn gái của anh No way! No way! Không đời nào! Hey! hey! Này!

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.