Yêu thích
Xem thêm
I had a dream so big and loud Tôi có một giấc mơ rất vĩ đại và ồn ào I jumped so high I touched the clouds Tôi nhảy thật cao, chạm cả mây trên trời Wo-o-o-o-o-oh Wo-o-o-o-o-oh I stretched my hands out to the sky Tôi dang tay che lấy cả bầu trời We danced with monsters through the night Ta nhảy múa với đám quỷ cả đêm Wo-o-o-o-o-oh Wo-o-o-o-o-oh I'm never gonna look back Tôi sẽ không ngoái lại nhìn Woah, I'm never gonna give it up Tôi không bao giờ từ bỏ nó No, please don't wake me now Không, xin đừng đánh thức tôi This is gonna be the best day of my life Đây sẽ là ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi My li-i-i-i-i-ife Cuộc đời tôi This is gonna be the best day of my life Đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi My li-i-i-i-i-ife Cuộc đời tôi I howled at the moon with friends Tôi cùng bạn bè gào thét dưới ánh trăng And then the sun came crashing in Và rồi mặt trời quay trở lại Wo-o-o-o-o-oh Wo-o-o-o-o-oh But all the possibilities Nhưng với tất cả những khả năng No limits just epiphanies Không giới hạn chỉ cần sự thấu hiểu Wo-o-o-o-o-oh Wo-o-o-o-o-oh I'm never gonna look back Tôi sẽ không ngoái lại nhìn Woah, I'm never gonna give it up Tôi không bao giờ từ bỏ nó No, just dont wake me now Không, xin đừng đánh thức tôi This is gonna be the best day of my life Đây sẽ là ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi My li-i-i-i-i-ife Cuộc đời tôi This is gonna be the best day of my life Đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi My li-i-i-i-i-ife Cuộc đời tôi I hear it calling outside my window Tôi nghe tiếng gọi ngoài cửa sổ I feel it in my soul (soul) Tôi cảm thấy nó từ sâu trong tâm hồn The stars were burning so bright Những vì sao tỏa sáng rực rỡ The sun was out 'til midnight Mặt trời không còn chiếu sáng cho tới nửa đêm I say we lose control (control) Phải nói rằng ta đã mất tự chủ This is gonna be the best day of my life Đây sẽ là ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi My li-i-i-i-i-ife Cuộc đời tôi This is gonna be the best day of my life Đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi My li-i-i-i-i-ife Cuộc đời tôi This is gonna be, this is gonna be, this is gonna be Đây sẽ là, đây sẽ là, đây sẽ là The best day of my life Ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi Everything is looking up, everybody up now Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, ai ai cũng thức tỉnh This is gonna be the best day of my life Đây sẽ là ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi My li-i-i-i-i-ife Đời tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Best Day Of My Life

American Authors

American Authors

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

American Authors is an American rock band based in New York City currently signed to Island Records. It currrently consists of lead vocalist and guitarist Zac Barnett, lead guitarist and banjoist James Adam Shelley, bassist Dave Rublin, and drummer Matt Sanchez. They are best known for their hit singles "Believer" and "Best Day of My Life" from their debut album Oh, What a Life, as well as their Top 20 hit, "Go Big or Go Home", from their second album, What We Live For.

Xem thêm
Bình luận