Rock N Roll

Thể loại: Nhạc R&B Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Rock N Roll. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

AVRIL LAVIGNE

Let em know that we're still Rock n Roll
Để họ biết phong cách của ta vẫn là Rock n Roll
I don't care about my makeup
Em không màng lớp phấn trang điểm của mình
I like it better with my jeans all ripped up
Em thích những chiếc quần jean rách tơi tả hơn
Don't know how to keep my mouth shut
Không biết làm sao để ngậm mồm em lại
You say "So what" (what)
Anh nói thế thì sao cơ (sao cơ)
I don' t care if I'm a misfit
Em không quan tâm mình có là kẻ lập dị
I like it better than the hipster bullshit
Em thích thế còn đỡ hơn làm kẻ "bác học"
I am the mother freaking princess
Em là công chúa đích thực
You still love me
Anh vẫn yêu em
Some some how
Bằng cách này cách khác
It's a little different when
Có một chút khác biệt khi
I'm with you
Em bên anh
You know what I really am
Anh biết con người thật của em
All about
Tất cả về em
You know how it really goes
Anh biết chuyện tiến triển đến mức nào
Some some way
Bằng cách này hay cách khác
We'll be getting out of this
Ta sẽ thoát khỏi tình cảnh này
Town one day
Một ngày kia
You're the only one that I
Anh là người duy nhất mà
Want with me
Em muốn có bên mình
You know how the story goes
Anh biết cốt truyện diễn biến ra sao
Ooooh
Ooooh
When it's you and me
Khi chỉ có anh và em
We don't need no one to tell us who to be
Ta không cần ai khác dạy bảo ta là ai
We'll keep turning up the radio
Ta sẽ cứ tiếp tục bật radio
What if you and I
Chỉ có anh và em
Just put up a middle finger to the sky
Cứ hướng ngón tay giữa lên bầu trời
Let em know that we're still rock 'n roll
Để người ta biết ta vẫn chơi rock 'n roll
Rock 'n roll
Rock 'n roll
Hey hey hey
Này này này
Rock 'n roll
Rock 'n roll
Hey Hey Hey
Này này này
Called it a bad attitude dude
Đừng tỏ thái độ xấu, anh bạn
I'm never going to cover up that tattoo
Em sẽ không bao giờ che đi hình xăm ấy
I might have a couple issues
Em có thể có vài vấn đề rắc rối
You say "Me too" (yeah)
Anh cũng bảo thế
Don't care about a reputation
Không màng đến hư danh
Must be living in the wrong generation
Chắc là sống ở nhầm thế hệ rồi
This is your invitation
Đây là lời mời của anh
Let's get wasted
Nào ta cũng say sưa
Some some how
Bằng cách này cách khác
It's a little different when
Có một chút khác biệt khi
I'm with you
Em bên anh
You know what I really am
Anh biết con người thật của em
All about
Tất cả về em
You know how the story goes
Anh biết cốt truyện diễn biến ra sao
When it's you and me
Khi chỉ có anh và em
We don't need no one to tell us who to be
Ta không cần ai khác dạy bảo ta là ai
We'll keep turning up the radio
Ta sẽ cứ tiếp tục bật radio
What if you and I
Chỉ có anh và em
Just put up a middle finger to the sky
Cứ hướng ngón tay giữa lên bầu trời
Let them know that we're still rock 'n roll
Để người ta biết ta vẫn chơi rock 'n roll
Rock 'n roll
Rock 'n roll
Hey hey hey
Này này này
Rock 'n roll
Rock 'n roll
Hey Hey Hey
Này này này
Rock 'n roll
Rock 'n roll
Yeeah
Yeeah
ooh yeeah
ooh yeeah
Ooh yeaah
Ooh yeaah
When it's you and me
Khi chỉ có anh và em
We don't need no one to tell us who to be
Ta không cần ai khác dạy bảo ta là ai
We'll keep turning up the radio
Ta sẽ cứ tiếp tục bật radio
What if you and I
Chỉ có anh và em
Just put up a middle finger to the sky
Cứ hướng ngón tay giữa lên bầu trời
Let em know that we're still rock 'n roll
Để người ta biết ta vẫn chơi rock 'n roll
When it's you and me
Khi chỉ có anh và em
We don't need no one to tell us who to be
Ta không cần ai khác dạy bảo ta là ai
We'll keep turning up the radio
Ta sẽ cứ tiếp tục bật radio
What if you and I
Chỉ có anh và em
Just put up a middle finger to the sky
Cứ hướng ngón tay giữa lên bầu trời
Let them know that we're still rock 'n roll
Để người ta biết ta vẫn chơi rock 'n roll
Rock 'n roll
Rock 'n roll
Hey hey hey
Này này này
Rock 'n roll
Rock 'n roll
Hey Hey Hey
Này này này