Yêu thích
Xem thêm
I close the door Anh đóng cánh cửa Like so many times, so many times before Như nhiều lần, nhiều lần như thế trước đây Filmed like a scene on the cutting room floor Tua đi tua lại như một cảnh trên sàn phòng biên tập phim I'm wanna let you walk away tonight Anh muốn để em rời xa đêm nay Without a word không một lời từ biệt I try to sleep, yeah Anh cố chợp mắt, yeah But the clock is stuck on thoughts of you and me Nhưng thời gian trôi qua vẫn cứ vướng vào những suy nghĩ về em và anh A thousand more regrets unraveling, ohh Gấp ngàn lần hơn những hối tiếc chưa gỡ rối If you were here right now, I swear, OOoh, nếu em ở đây ngay lúc này, anh thề I'd tell you this Anh muốn nói với em điều này Baby I don't want to waste another day Em yêu, anh không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa Keeping it inside it's killing me Cố giữ sâu bên trong, thật sự đau đớn cõi lòng Cause all I ever wanted comes right down to you, to you Vì tất cả những gì anh muốn đều đến từ nơi em, nơi em I wish I could find the words to say Anh ước rằng mình có thể tìm được lời để nói Baby I'ma tell you every time you leave Em yêu, anh sẽ nói với em, mỗi khi em ra đi I'm inconsolable Anh day dứt khôn nguôi I climb the walls Anh trèo lên những bức tường, yeah I can see the edge but I can't take the fall, no Anh có thể thấy vực sâu nhưng anh không thể nhảy xuống, không I've memorized the number Anh hồi tưởng những con số So why can't I make the call Thế nhưng sao anh không thể gọi cho em? Maybe 'cause I know you'll always be with me Có lẽ vì anh biết em sẽ luôn bên cạnh anh In the possibilities Khả năng luôn là thế Baby I don't want to waste another day Em yêu, anh không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa Keeping it inside it's killing me Cố giữ sâu bên trong, thật sự đau đớn cõi lòng Cause all I ever wanted comes right down to you, to you Vì tất cả những gì anh muốn đều đến từ nơi em, nơi em I wish I could find the words to say Anh ước rằng mình có thể tìm được lời để nói Baby I'ma tell you every time you leave Em yêu, anh sẽ nói với em, mỗi khi em ra đi I'm inconsolable Anh day dứt khôn nguôi I don't wanna be like this Anh không muốn như thế này I just wanna let you know Anh chỉ muốn để em biết That everything I hold in Rằng mọi thứ anh nắm giữ Is everything I can't let go Là mọi thứ anh không thể vụt mất I can't let go Không thể vụt mất 'Cause Baby Bởi vì người yêu hỡi I don't want to waste another day anh không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa Keeping it inside it's killing me Cố giữ sâu bên trong, thật sự đau đớn cõi lòng Cause all I ever wanted comes right down to you, to you Vì tất cả những gì anh muốn đều đến từ nơi em, nơi em I wish I could find the words to say Anh ước rằng mình có thể tìm được lời để nói Baby I'ma tell you every time you leave Em yêu, anh sẽ nói với em, mỗi khi em ra đi I'm inconsolable Anh day dứt khôn nguôi Don't you know it baby Em biết chăng? Người yêu hỡi I don't wanna waste another day Anh không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa I wish I could find the words to say Anh ước rằng mình có thể tìm được lời để nói Baby I'ma tell you every time you leave Em yêu, anh sẽ nói với em, mỗi khi em ra đi I'm inconsolable Anh day dứt khôn nguôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Inconsolable

Backstreet Boys

Backstreet Boys

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

The Backstreet Boys (often abbreviated as BSB) are an American vocal group, formed in Orlando, Florida in 1993. The group consists of A. J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson, and Brian Littrell.

The group rose to fame with their debut international album, Backstreet Boys (1996). In the following year they released their second international album Backstreet's Back (1997), and their U.S. debut album which continued the group's success worldwide. They rose to superstardom with their third studio album Millennium (1999) and its follow-up album, Black & Blue (2000).

After a two-year hiatus, they regrouped and released a comeback album Never Gone (2005). After the conclusion of the Never Gone Tour in 2006, Richardson left the group to pursue other interests. The group then released two albums as a quartet: Unbreakable (2007) and This Is Us (2009).

In 2012, the group announced that Richardson had rejoined them permanently. In the following year they celebrated their 20th anniversary and released their first independent album, In a World Like This (2013). The group also released their first documentary movie, titled Backstreet Boys: Show 'Em What You're Made Of in January 2015.

The Backstreet Boys have sold over 130 million records worldwide,[6] making them the best-selling boy band in history,and one of the world's best-selling music artists. They are the first group since Sade to have their first nine albums reach the top 10 on the Billboard 200, and the only boy band to do so. They also received a star on the Hollywood Walk of Fame on April 22, 2013.

Xem thêm
Bình luận