Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Although loneliness has always been a friend of mine Mặc dù tới giờ anh luôn sống trong sự cô đơn I'm leavin' my life in your hands Thì anh vẫn trao trọn đời mình vào tay em People say I'm crazy and that I am blind Ai cũng nói anh điên rồ và mù quáng Risking it all in a glance Anh liều lĩnh tất cả trong chớp mắt How you got me blind is still a mystery Làm sao mà em có thể khiến anh mù quáng như vậy đó vẫn là một điều bí ẩn I can't get you out of my head Anh không thể gạt bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí mình Don't care what is written in your history Chẳng quan tâm đến những chuyện xảy ra trong quá khứ của em As long as you're here with me Miễn là em ở bên cạnh anh I don't care who you are Anh chẳng cần biết em là ai Where you're from Em đến từ đâu What you did Hay em đã làm những gì As long as you love me Chỉ cần em yêu anh là được Who you are Dù em là ai Where you're from Dù em đến từ đâu Don't care what you did Chẳng cần biết em đã làm những gì As long as you love me Chỉ cần em yêu anh là được Every little thing that you have said and done Mỗi điều nhỏ nhặt mà em đã từng nói và làm Feels like it's deep within me Luôn có ý nghĩa trong anh Doesn't really matter if you're on the run Chẳng sao cả dù cho em có chạy trốn anh It seems like we're meant to be Thì anh vẫn cảm thấy như chúng ta đã là của nhau I don't care who you are Anh chẳng cần biết em là ai Where you're from Em đến từ đâu What you did Hay em đã làm những gì As long as you love me Chỉ cần em yêu anh là được Who you are Dù em là ai Where you're from Dù em đến từ đâu Don't care what you did Chẳng cần biết em đã làm những gì As long as you love me Chỉ cần em yêu anh là được I've tried to hide it so that no one knows Anh đã cố gắng che giấu tình cảm của mình để không ai biết But I guess it shows Nhưng anh nghĩ là mình không thể che giấu được When you look into my eyes Khi em nhìn thẳng vào đôi mắt anh What you did and where you're comin from Dù em có làm những gì và em từ đâu đến I don't care, as long as you love me, baby Anh không quan tâm, chỉ cần em yêu anh là được, em yêu à I don't care who you are Anh chẳng cần biết em là ai Where you're from Em đến từ đâu What you did Hay em đã làm những gì As long as you love me Chỉ cần em yêu anh là được Who you are Dù em là ai Where you're from Dù em đến từ đâu Don't care what you did Chẳng cần biết em đã làm những gì As long as you love me Chỉ cần em yêu anh là được Who you are Dù em là ai Where you're from Dù em đến từ đâu What you did Hay em đã làm những gì As long as you love me Chỉ cần em yêu anh là được Who you are Dù em là ai Where you're from Dù em đến từ đâu As long as you love me Chỉ cần em yêu anh là được Who you are Dù em là ai As long as you love me Chỉ cần em yêu anh là được What you did Hay em đã làm những gì I don't care Anh không quan tâm As long as you love me Chỉ cần em yêu anh là được

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.