Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I don't know, but I believe Anh không biết nhưng anh luôn tin tưởng That some things are meant to be Rằng có một số việc đã được định trước And that you'll make a better me Và đó là em sẽ khiến anh trở nên tốt hơn Everyday I love you Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em I never thought that dreams came true Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng những giấc mơ sẽ trở thành sự thực But you showed me that they do Nhưng em đã chỉ cho anh thấy điều ngược lại You know that I learn something new Em biết rằng anh sẽ học được những điều mới mẻ Everyday I love you Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em 'Cos I believe that destiny Bởi vì anh tin rằng định mệnh Is out of our control (don't you know that I do) Là điều chúng ta không thể nào kiểm soát được (em đâu biết những gì anh có thể làm) And you'll never live until you love Và em sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho đến khi em biết yêu With all your heart and soul Yêu bằng cả trái tim lẫn tâm hồn mình It's a touch when I feel bad Đó là một cái chạm an ủi khi anh cảm thấy buồn It's a smile when I get mad Đó là một nụ cười khi anh như phát cáu lên All the little things I am Đó là tất cả những điều nhỏ bé mà anh có Everyday I love you Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em 'Cos I believe that destiny Bởi vì anh tin rằng định mệnh Is out of you control (don't you know that I do) Là điều chúng ta không thể nào kiểm soát được ( em đâu biết những gì anh có thể làm) And you'll never live until you love Và em sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho đến khi em biết yêu With all your heart and soul Yêu bằng cả trái tim lẫn tâm hồn mình If I asked would you say yes? Nếu anh ngỏ lời em sẽ nói đồng ý chứ? Together we're the very best Cùng nhau chúng ta sẽ là điều tuyệt vời I know that I am truly blessed Anh biết anh thật quá may mắn Everyday I love you Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em And I'll give you my best Anh sẽ trao em những điều tuyệt vời nhất mà anh có Everyday I love you Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.