Yêu thích
Xem thêm
I don't know, but I believe Anh không biết nhưng anh luôn tin tưởng That some things are meant to be Rằng có một số việc đã được định trước And that you'll make a better me Và đó là em sẽ khiến anh trở nên tốt hơn Everyday I love you Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em I never thought that dreams came true Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng những giấc mơ sẽ trở thành sự thực But you showed me that they do Nhưng em đã chỉ cho anh thấy điều ngược lại You know that I learn something new Em biết rằng anh sẽ học được những điều mới mẻ Everyday I love you Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em 'Cos I believe that destiny Bởi vì anh tin rằng định mệnh Is out of our control (don't you know that I do) Là điều chúng ta không thể nào kiểm soát được (em đâu biết những gì anh có thể làm) And you'll never live until you love Và em sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho đến khi em biết yêu With all your heart and soul Yêu bằng cả trái tim lẫn tâm hồn mình It's a touch when I feel bad Đó là một cái chạm an ủi khi anh cảm thấy buồn It's a smile when I get mad Đó là một nụ cười khi anh như phát cáu lên All the little things I am Đó là tất cả những điều nhỏ bé mà anh có Everyday I love you Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em 'Cos I believe that destiny Bởi vì anh tin rằng định mệnh Is out of you control (don't you know that I do) Là điều chúng ta không thể nào kiểm soát được ( em đâu biết những gì anh có thể làm) And you'll never live until you love Và em sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho đến khi em biết yêu With all your heart and soul Yêu bằng cả trái tim lẫn tâm hồn mình If I asked would you say yes? Nếu anh ngỏ lời em sẽ nói đồng ý chứ? Together we're the very best Cùng nhau chúng ta sẽ là điều tuyệt vời I know that I am truly blessed Anh biết anh thật quá may mắn Everyday I love you Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em And I'll give you my best Anh sẽ trao em những điều tuyệt vời nhất mà anh có Everyday I love you Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Everyday I Love You

Boyzone

Boyzone

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Boyzone are an Irish boy band. Their most famous line-up was composed of Keith Duffy, Stephen Gately, Mikey Graham, Ronan Keating, and Shane Lynch. Boyzone have had 21 singles in the top 40 UK charts and 22 singles in the Irish charts. The group have had 6 UK number one singles and 9 number one singles in Ireland with 12 of their 24 singles in the UK being in the UK Top 2. Boyzone are one of the most successful bands in Ireland and the United Kingdom. In total, Boyzone had 19 top 5 singles on the Irish Singles Chart, 18 top 10 hits on the UK Singles Chart, nine No. 1 Irish hit singles and six No. 1 UK hit singles and five No. 1 albums, with 25 million records sold by 2013 worldwide.

They were put together in 1993 by Louis Walsh, who is also known for managing Johnny Logan and Westlife. Before even recording any material, Boyzone made an appearance on RTÉ's The Late Late Show. The group split in 1999. Boyzone made a comeback in 2007, originally with the intention of just touring. Gately died on 10 October 2009 of natural causes while on his holiday in the Spanish island of Majorca with his civil partner, Andrew Cowles.

In 2012, the Official Charts Company revealed the biggest selling singles artists in British music chart history, with Boyzone currently placed at 29th and the second most successful boy band in Britain, behind Take That. To date, Boyzone have released four studio albums and seven compilation albums. Based on BPI certifications, they have sold over 13 million records in the UK alone.

Boyzone will be releasing a studio album in 2017 with a tour in 2018 to celebrate their 25th anniversary.

Xem thêm
Bình luận