Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Loving can hurt, loving can hurt sometimes Yêu có thể khiến ta đau, đôi khi khiến ta nhói đau But it's the only thing that I know Nhưng đó là điều duy nhất mà tôi biết When it gets hard Khi tình yêu gặp trắc trở You know it can get hard sometimes Em biết mà, tình yêu đôi khi cũng phải có trắc trở chứ It is the only thing that makes us feel alive Nó là điều duy nhất tiếp thêm cho ta sức sống We keep this love in a photograph Ta lưu giữ tình yêu này trong một bức ảnh We made these memories for ourselves Ta tạo ra những kí ức cho hai đứa mình thôi Where our eyes are never closing Ở nơi ấy đôi mắt ta không bao giờ khép Hearts were never broken Trái tim ta chẳng thể tan vỡ Times forever frozen still Thời gian thì ngừng trôi So you can keep me Vậy thì em có thể cất hình của tôi Inside the pocket of your ripped jeans Bên trong chiếc túi quần jean bạc màu Holdin' me close 'til our eyes meet Giữ bức ảnh ở thật gần tới khi mắt chạm mắt You won't ever be alone Em sẽ không bao giờ cô đơn Wait for me to come home Hãy đợi tôi trở về nhà Loving can heal Yêu có thể chữa lành Loving can mend your soul Yêu có thể hàn gắn linh hồn And it's the only thing that I know Và đó là điều duy nhất mà tôi biết I swear it will get easier Tôi hứa là yêu cũng sẽ dễ dàng thôi Remember that with every piece of ya Hãy nhớ lấy lời tôi And it's the only thing to take with us when we die Và khi chết ta cũng chỉ mang được tình yêu thôi We keep this love in a photograph Ta lưu giữ tình yêu trong bức ảnh We made these memories for ourselves Ta tạo những kí ức cho bản thân mình Where our eyes are never closing Ở nơi đôi mắt ta không bao giờ khép Our hearts were never broken Trái tim ta sẽ chẳng thể tan vỡ Times forever frozen still Thời gian thì ngừng trôi So you can keep me Vậy thì em có thể cất hình của tôi Inside the pocket of your ripped jeans Bên trong chiếc túi quần jean bạc màu Holdin' me close 'til our eyes meet Giữ bức ảnh ở thật gần tới khi mắt chạm mắt You won't ever be alone Em sẽ không bao giờ cô đơn And if you hurt me Và nếu em khiến tôi tổn thương That's okay, baby, only words bleed Thì cũng không sao, chỉ có những câu chữ nhỏ máu Inside these pages you just hold me Trong những trang chuyện tình đôi mình, chỉ cần em ôm lấy tôi And I won't ever let you go Và tôi sẽ không bỏ rơi em Wait for me to come home Hãy đợi tôi trở về nhà You can fit me Em có thể giữ hình của tôi Inside the necklace you got when you were 16 Trong mặt dây chuyền em đeo thưở còn mười sáu Next to your heartbeat where I should be Bên cạnh trái tim em là nơi tôi thuộc về Keep it deep within your soul Cất sâu vào trong tâm hồn em And if you hurt me Và nếu em khiến tôi tổn thương Well, that's OK, baby, only words bleed Thì cũng không sao, chỉ có những câu chữ nhỏ máu Inside these pages you just hold me Trong những trang chuyện tình đôi mình, chỉ cần em ôm lấy tôi And I won't ever let you go Và tôi sẽ không bỏ rơi em When I'm away Và khi xa em I will remember how you kissed me Tôi sẽ nhớ nụ hôn em trao Under the lamppost back on 6th street Dưới cột đèn trên phố Sáu Hearing you whisper through the phone Nghe tiếng em thầm thì qua điện thoại "Wait for me to come home" "Hãy đợi tôi trở về nhà"

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.