I Knew You Were Trouble

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát I Knew You Were Trouble. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

TAYLOR SWIFT

Once upon a time
Đã lâu lắm rồi
A few mistakes ago
Một vài sai lầm trước đây
I was in your sights
Tôi đã lọt vào mắt xanh của anh
You got me alone
Anh biết tôi cô đơn
You found me
Anh tìm thấy tôi
I guess you didn't care
Tôi nghĩ là anh đã tỏ ra không quan tâm
And I guess I liked that
Và tôi nghĩ rằng tôi thích thế
And when I fell hard
Và khi tôi đã say đắm anh
You took a step back
Anh lại lùi bước
Without me
Bỏ tôi lại một mình
And he's long gone
Và anh đã đi thật xa
When he's next to me
Ngay khi anh còn ở bên tôi
And I realize
Và tôi nhận ra
The blame is on me
Lỗi lầm thuộc về mình
'Cause I knew you were trouble when you walked in
Vì tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
So shame on me now; Flew me to places I'd never been
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến
'Til you put me down, oh
Cho tới khi anh xúc phạm tôi
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
So shame on me now
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao
Flew me to places
Anh đã đưa tôi đến những nơi
I'd never been
Tôi chưa từng đến
Now I'm lying on the cold hard ground
Giờ đây tôi phải nằm trên nền đất lạnh cứng này
Oh, oh
Ôi, ôi
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
Oh, oh
Ôi, ôi
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
No apologies
Không một lời xin lỗi
He'll never see you cry
Anh sẽ không bao giờ thấy tôi khóc
Pretends he doesn't know
Cứ vờ như anh không hề biết
That he's the reason why
Rằng chính anh là lí do
You're drowning
Tôi tuyệt vọng dần
Now I heard you moved on from whispers on the street
Giờ đây tôi nghe người trên phố xì xầm nói rằng anh đã có người mới rồi
A new notch in your belt is all I'll ever be
Sau tất cả tôi cũng chỉ là tình một đêm của anh mà thôi
And now I see, now I see, now I see
Và giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi
He was long gone when he met me
Anh đã ra đi ngay khi anh gặp tôi
And I realize the joke is on me
Và tôi nhận ra mình chính là trò đùa
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
So shame on me now; Flew me to places I'd never been
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến
'Til you put me down, oh
Cho tới khi anh xúc phạm tôi
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
So shame on me now; Flew me to places I'd never been
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến
Now I'm lying on the cold hard ground
Giờ đây tôi phải nằm trên nền đất lạnh cứng này
Oh, oh
Ôi, ôi
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
Oh, oh
Ôi, ôi
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
And the saddest fear comes creeping in
Và khi nỗi sợ hãi đáng buồn nhất dần len lỏi vào
That you never loved me or her, or anyone, or anything, yeah
Rằng anh chưa từng yêu tôi hay cô ta, hay bất cứ ai, bất cứ điều gì
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
So shame on me now; Flew me to places I'd never been
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến
'Til you put me down, oh
Cho tới khi anh xúc phạm tôi
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
So shame on me now; Flew me to places I'd never been
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến
Now I'm lying on the cold hard ground
Giờ đây tôi phải nằm trên nền đất lạnh cứng này
Oh, oh
Ôi, ôi
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
Oh, oh
Ôi, ôi
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối