Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Once upon a time Đã lâu lắm rồi A few mistakes ago Một vài sai lầm trước đây I was in your sights Tôi đã lọt vào mắt xanh của anh You got me alone Anh biết tôi cô đơn You found me Anh tìm thấy tôi I guess you didn't care Tôi nghĩ là anh đã tỏ ra không quan tâm And I guess I liked that Và tôi nghĩ rằng tôi thích thế And when I fell hard Và khi tôi đã say đắm anh You took a step back Anh lại lùi bước Without me Bỏ tôi lại một mình And he's long gone Và anh đã đi thật xa When he's next to me Ngay khi anh còn ở bên tôi And I realize Và tôi nhận ra The blame is on me Lỗi lầm thuộc về mình 'Cause I knew you were trouble when you walked in Vì tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới So shame on me now; Flew me to places I'd never been Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến 'Til you put me down, oh Cho tới khi anh xúc phạm tôi I knew you were trouble when you walked in Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới So shame on me now Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao Flew me to places Anh đã đưa tôi đến những nơi I'd never been Tôi chưa từng đến Now I'm lying on the cold hard ground Giờ đây tôi phải nằm trên nền đất lạnh cứng này Oh, oh Ôi, ôi Trouble, trouble, trouble Rắc rối, rắc rối, rắc rối Oh, oh Ôi, ôi Trouble, trouble, trouble Rắc rối, rắc rối, rắc rối No apologies Không một lời xin lỗi He'll never see you cry Anh sẽ không bao giờ thấy tôi khóc Pretends he doesn't know Cứ vờ như anh không hề biết That he's the reason why Rằng chính anh là lí do You're drowning Tôi tuyệt vọng dần Now I heard you moved on from whispers on the street Giờ đây tôi nghe người trên phố xì xầm nói rằng anh đã có người mới rồi A new notch in your belt is all I'll ever be Sau tất cả tôi cũng chỉ là tình một đêm của anh mà thôi And now I see, now I see, now I see Và giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi He was long gone when he met me Anh đã ra đi ngay khi anh gặp tôi And I realize the joke is on me Và tôi nhận ra mình chính là trò đùa I knew you were trouble when you walked in Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới So shame on me now; Flew me to places I'd never been Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến 'Til you put me down, oh Cho tới khi anh xúc phạm tôi I knew you were trouble when you walked in Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới So shame on me now; Flew me to places I'd never been Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến Now I'm lying on the cold hard ground Giờ đây tôi phải nằm trên nền đất lạnh cứng này Oh, oh Ôi, ôi Trouble, trouble, trouble Rắc rối, rắc rối, rắc rối Oh, oh Ôi, ôi Trouble, trouble, trouble Rắc rối, rắc rối, rắc rối And the saddest fear comes creeping in Và khi nỗi sợ hãi đáng buồn nhất dần len lỏi vào That you never loved me or her, or anyone, or anything, yeah Rằng anh chưa từng yêu tôi hay cô ta, hay bất cứ ai, bất cứ điều gì I knew you were trouble when you walked in Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới So shame on me now; Flew me to places I'd never been Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến 'Til you put me down, oh Cho tới khi anh xúc phạm tôi I knew you were trouble when you walked in Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới So shame on me now; Flew me to places I'd never been Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến Now I'm lying on the cold hard ground Giờ đây tôi phải nằm trên nền đất lạnh cứng này Oh, oh Ôi, ôi Trouble, trouble, trouble Rắc rối, rắc rối, rắc rối Oh, oh Ôi, ôi Trouble, trouble, trouble Rắc rối, rắc rối, rắc rối I knew you were trouble when you walked in Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới Trouble, trouble, trouble Rắc rối, rắc rối, rắc rối I knew you were trouble when you walked in Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới Trouble, trouble, trouble Rắc rối, rắc rối, rắc rối

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

I Knew You Were Trouble

Taylor Swift

Taylor Swift

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát I Knew You Were Trouble. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Bình luận