Yêu thích
Xem thêm
Somebody said you got a new friend Ai đó nói rằng anh đã có một người mới Does she love you better than I can? Cô ấy có yêu anh hơn là tôi có thể yêu? There's a big black sky over my town Cả một bầu trời u ám trong tim tôi I know where you're at, I bet she's around Tôi biết nơi anh ở, tôi cá là cô ấy cũng ở đó Yeah, I know it's stupid Tôi biết mình thật ngu ngốc I just gotta see it for myself Nhưng tôi chỉ cần đến để tận mắt nhìn thấy I'm in the corner, watching you kiss her, ohh Tôi nép trong góc, nhìn anh hôn cô ấy I'm right over here, why can't you see me, ohh Tôi đang ở ngay đây, sao anh không thấy tôi I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home, ooo Tôi cho đi tất cả vẫn không phải là cô gái anh mong đợi I keep dancing on my own Tôi vẫn chỉ lặng lẽ một mình I'm just gonna dance all night Tôi sẽ chỉ nhảy múa suốt đêm I'm all messed up, I'm so out of line Trong tôi rối bời, tôi hoàn toàn lạc lối Stilettos and broken bottles Giày cao gót và những mảnh chai vỡ I'm spinning around in circles Tôi đang quay cuồng trong vòng tròn luẩn quẩn I'm in the corner, watching you kiss her, ohh Tôi nép trong góc, nhìn anh hôn cô ấy I'm right over here, why can't you see me, ohh Tôi đang ở ngay đây, sao anh không thấy tôi I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home, ooo Tôi cho đi tất cả vẫn không phải là cô gái anh mong đợi I keep dancing on my own Tôi vẫn chỉ lặng lẽ một mình So far away but still so near Quá xa vời, nhưng cũng thật gần The lights go on, the music dies Ánh đèn vẫn sáng rọi, nhạc tắt lịm But you don't see me standing here Nhưng anh không nhìn thấy tôi, đứng ngay đây I just came to say goodbye Tôi chỉ đến để nói lời tạm biệt I'm in the corner, watching you kiss her, ohh Tôi nép trong góc, nhìn anh hôn cô ấy I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home, ooo Tôi cho đi tất cả vẫn không phải là cô gái anh mong đợi I keep dancing on my own Tôi vẫn chỉ lặng lẽ một mình I'm in the corner, watching you kiss her, ohh Tôi nép trong góc, nhìn anh hôn cô ấy I'm right over here, why can't you see me, ohh Tôi đang ở ngay đây, sao anh không thấy tôi I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home, ooo Tôi cho đi tất cả vẫn không phải là cô gái anh mong đợi I keep dancing on my own Tôi vẫn chỉ lặng lẽ một mình

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Dancing On My Own

Robyn

Robyn

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Robin Miriam Carlsson (born 12 June 1979), known as Robyn, is a Swedish singer, songwriter and record producer. Robyn first came to the music scene with her 1995 debut album Robyn Is Here which spawned two Billboard Hot 100 top 10 hit singles; "Do You Know (What It Takes)" and "Show Me Love". 

Xem thêm
Bình luận