Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I believe I can love Tôi tin mình có thể yêu thương You give me your loving care Bạn đã trao cho tôi sự quan tâm chân thành I believe in what we are Tôi tin vào những gì chúng ta đã có I don't know where I would be Tôi không biết mình sẽ ra sao Without you staying with me Khi không có bạn ở bên cạnh Sometimes, I'm lost in misery Đôi khi, tôi lạc lối trong đau khổ You will take me all the way, I'm not afraid Bạn sẽ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, tôi không còn sợ hãi nữa Oh, you and me, hand in hand to everywhere Bạn và tôi nắm tay nhau cùng đi khắp mọi nơi Amazing be my friend, oh friend Thật tuyệt vời khi có một người bạn như bạn We are forever friends Chúng ta mãi mãi là bạn của nhau Oh baby, you give me all the love I need Bạn yêu dấu, bạn đã trao cho tôi tình bạn chân thành You are the only one Bạn là người duy nhất trên thế gian này I believe I can love Tôi tin mình có thể yêu thương You give me your loving care Bạn đã trao cho tôi sự quan tâm chân thành I believe in what we are Tôi tin vào những gì chúng ta có You will take me all the way, as day by day Ngày qua ngày, bạn sẽ luôn giúp tôi vượt qua mọi khó khăn Oh, you and me, hand in hand to everywhere Bạn và tôi nắm tay nhau cùng đi khắp mọi nơi Amazing be my friend, oh friend Thật tuyệt vời khi có một người bạn như bạn We are forever friends Chúng ta mãi mãi là bạn của nhau Oh baby, you give me all the love I need Bạn yêu dấu, bạn đã trao cho tôi tình bạn chân thành You are the only one Bạn là người duy nhất trên thế gian này You will take me all the way, as day by day Ngày qua ngày, bạn sẽ luôn giúp tôi vượt qua mọi khó khăn Oh, you and me, hand in hand to everywhere Bạn và tôi nắm tay nhau cùng đi khắp mọi nơi Amazing be my friend, oh friend Thật tuyệt vời khi có một người bạn như bạn We are forever friends Chúng ta mãi mãi là bạn của nhau Oh baby, you give me all the love I need Bạn yêu dấu, bạn đã trao cho tôi tình bạn chân thành You are the only one Bạn là người duy nhất trên thế gian này

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.