Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Love is a condition of the head Tình yêu chỉ là trạng thái mụ mị của lý trí Wanna push a button and reset Muốn nhấn nút làm lại tất cả But you're still up in my skirt Nhưng vẫn thoảng mùi hương của anh trên váy áo em I thought if you had a piece of me Em nghĩ nếu anh có một mảnh ghép của em I could keep the other 2 or 3 Anh có thể giữ 2 đến 3 mảnh tùy ý But now that's not how it works Nhưng nó không phải cách mà tình yêu hoạt động I shouldn't be here right now Em nghĩ em nên biến khỏi đây But you got me figured out Nhưng anh khiến em nhận ra Pushing my pieces round, I know this game Rồi xoay em như chong chóng , em biết trò này rồi And I need a miracle Em cần một phép màu To break from this ritual Để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này Till then I'll be saying the same thing Nếu không em lại lặp lại những điều đó mất Take me downtown Dẫn em xuống phố đi Use my body all night Thoải mái sử dụng toàn bộ cơ thể của em Make me feel like last time Khiến em cảm nhận như đây là lần cuối cùng Make it taste like love Khiến nó có hương vị của tình yêu Take me downtown Dẫn em xuống phố đi nào Yours until my heart dies Vẫn là của anh đến khi tim ngừng đập Give it up one last time Từ bỏ việc đó một lần thôi Give it up for love Từ bỏ nó vì tình yêu của hai ta Oh oh oh Oh oh oh Give it up give it up Từ bỏ nó đi Oh oh oh Oh oh oh Give it up give it up Chối bỏ nó đi Love is a condition of the head Tình yêu chỉ là trạng thái mộng mị của lý trí There is no prescription to forget Chẳng có liều thuốc nào để quên lãng So you're all over my brain Vậy nên anh luôn hiện hữu trong tâm trí em You're the blue fix that makes me run Anh chính là giải pháp của những đau khổ đang dày vò em I'll do anything to get me some Em vẫn sẽ làm mọi thứ để có thêm Stop me before it's too late Dừng em lại trước khi mọi thứ quá trễ I shouldn't be here right now Em nghĩ mình không nên ở đây nữa But you got me figured out Nhưng anh khiến em nhận ra Pushing my pieces round, I know this game Rồi xoay em như chong chóng , em biết trò này rồi And I need a miracle Và điều em cần là một phép màu To break from this ritual Để phá vỡ vòng luẩn quẩn này Till then I'll be saying the same thing Nếu không em lại lặp lại những điều đó mất Take me downtown Dẫn em xuống phố nào Use my body all night Tận hưởng cơ thể em cả đêm Make me feel like last time Khiến em cảm tưởng như là lần cuối Make it taste like love Khiến nó mang hương vị của tình yêu Take me downtown Hãy dẫn em xuống phố nhé Yours until my heart dies Em vẫn là của anh đến khi con tim ngừng đập Give it up one last time Từ bỏ việc đó một lần thôi Give it up for love Từ bỏ vì tình yêu Oh oh oh (Give it up, give it up) Oh oh oh (từ bỏ đi nào) Take me downtown Dẫn em xuống phố nào Use my body all night Tận hưởng cơ thể em cả đêm Make me feel like last time Khiến em cảm tưởng như là lần cuối Make it taste like love Khiến nó mang hương vị của tình yêu Take me downtown Hãy dẫn em xuống phố nhé Yours until my heart dies Em vẫn là của anh đến khi con tim ngừng đập Give it up one last time Từ bỏ việc đó một lần thôi Give it up for love Từ bỏ vì tình yêu Oh oh oh (Give it up, give it up) Oh oh oh (từ bỏ đi nào)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.