Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I wouldn't wanna be anybody else Tôi không muốn trở thành một ai khác You made me insecure Bạn khiến tôi cảm thấy thiếu tự tin Told me I wasn't good enough Bạn nói rằng tôi không đủ giỏi But who are you to judge Nhưng bạn là ai mà đánh giá tôi When you're a diamond in the rough? Khi bạn là một viên kim cương chưa được mài giũa? I'm sure you got some things Tôi chắc chắc là bạn có một số thứ You'd like to change about yourself Mà bạn muốn thay đổi ở bản thân mình But when it comes to me Nhưng còn đối với tôi I wouldn't want to be anybody else Tôi không muốn trở thành một ai khác Na na na na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na na na I'm no beauty queen Tôi không phải là nữ hoàng sắc đẹp I'm just beautiful me Tôi chỉ xinh đẹp khi được là chính mình Na na na na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na na na You're got every right Bạn có quyền sống To a beautiful life Một cuộc sống tươi đẹp C'mon Thôi nào Who says Ai nói Who says you're not perfect? Ai nói bạn không hoàn hảo? Who says you're not worth it? Ai nói bạn không xứng đáng Who says you're the only one that's hurtin'? Ai nói bạn là người duy nhất đang bị tổn thương? Trust me Tin tôi đi That's the price of beauty Đó là cái giá của sắc đẹp Who says you're not pretty? Ai nói bạn không xinh đẹp? Who says you're not beautiful? Ai nói bạn không lộng lẫy? Who says Ai nói It's such a funny thing Thật là một câu chuyện buồn cười How nothing's funny when it's you Không có gì buồn cười khi chính bạn You tell 'em what you mean Bạn nói cho họ biết điều bạn nghĩ But they keep whiting out the truth Nhưng họ không thừa nhận sự thật It's like a work of art Giống như một tác phẩm nghệ thuật That never gets to see the light Không bao giờ được đưa ra trưng bày Keep you beneath the stars Luôn giữ bạn ở dưới những vì sao Won't let you touch the sky Sẽ không để bạn chạm vào bầu trời cao kia đâu Na na na na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na na na I'm no beauty queen Tôi không phải là nữ hoàng sắc đẹp I'm just beautiful me Tôi chỉ xinh đẹp khi được là chính mình Na na na na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na na na You're got every right Bạn có quyền sống To a beautiful life Một cuộc sống tươi đẹp C'mon Thôi nào Who says Ai nói Who says you're not perfect? Ai nói bạn không hoàn hảo? Who says you're not worth it? Ai nói bạn không xứng đáng? Who says you're the only one that's hurtin'? Ai nói bạn là người duy nhất đang bị tổn thương? Trust me Tin tôi đi That's the price of beauty Đó là cái giá của sắc đẹp Who says you're not pretty? Ai nói bạn không xinh đẹp? Who says you're not beautiful? Ai nói bạn không lộng lẫy? Who says Ai nói Who says you're not start potential? Ai nói bạn không thể làm một ngôi sao? Who says you're not presidential? Ai nói bạn không thể làm tổng thống? Who says you can't be in movies? Ai nói bạn không thể làm diễn viên? Listen to me, listen to me Hãy nghe tôi đây Who says you don't pass the test? Ai nói bạn không thể thi đậu một bài kiểm tra Who says you can't be the best? Ai nói bạn không thể là người giỏi nhất Who said, who said Ai nói Won't you tell me who said that Bạn có thể cho tôi biết ai nói thế không Yeah, oh Yeah Who says Ai nói Who says you're not perfect? Ai nói bạn không hoàn hảo? Who says you're not worth it? Ai nói bạn không xứng đáng? Who says you're the only one that's hurtin'? Ai nói bạn là người duy nhất đang bị tổn thương? Trust me Tin tôi đi That's the price of beauty Đó là cái giá của sắc đẹp Who says you're not pretty? Ai nói bạn không xinh đẹp? Who says you're not beautiful? Ai nói bạn không lộng lẫy? Who says Ai nói Who says you're not perfect? Ai nói bạn không hoàn hảo? Who says you're not worth it? Ai nói bạn không xứng đáng? Who says you're the only one that's hurtin'? Ai nói bạn là người duy nhất đang bị tổn thương? Trust me Tin tôi đi That's the price of beauty Đó là cái giá của sắc đẹp Who says you're not pretty? Ai nói bạn không xinh đẹp? Who says you're not beautiful? Ai nói bạn không lộng lẫy? Who says Ai nói

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.