Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
My family always said I was the bad child Gia đình luôn bảo tôi là một đứa trẻ hư Throwing me away into the bad pile Rồi thẳng tay vứt tôi đi chẳng đoái hoài All my life been putting on a fake smile Suốt cả đời tôi phải treo một nụ cười giả tạo Sitting on my own, feel like I'm exiled Phải ngồi một góc nhưng bị cô lập Feeling like I always do the wrong things Dường như tất cả những điều tôi làm đều sai trái Telling all their friends that I'm the bad kid Họ kể với bạn bè rằng tôi là một đứa trẻ hư Now I'm on my own, I lost my magic Giờ chỉ còn mình tôi, tôi đã mất đi phép màu Dealing with your bullshit, now I'm over it Chẳng chịu thêm chuyện này nữa, thế là quá đủ rồi And you took a part of me Các người cướp lấy một phần cuộc sống Left me with the memories, oh Và bỏ mặc tôi với những ký ức kia We were never a family Chúng ta chưa từng là một gia đình Now you're standing in front of my door Mà giờ các người lại đứng trước cửa nhà tôi Like none of this happened at all, all, all Làm như chưa từng xảy ra chuyện gì cả I guess I'm always gonna be the bad child Chắc tôi vẫn sẽ luôn là một đứa trẻ hư I guess I'm always gonna be the mad child Chắc tôi vẫn luôn là một đứa nổi loạn 'Cause you will never understand my weird mind Bởi các người sẽ chẳng hiểu được suy nghĩ khác lạ của tôi My weird mind Suy nghĩ khác lạ của tôi And to every single person here that doubts me Nên gửi đến những người đang nghi ngờ tôi Telling me that they could live without me Những người nói rằng họ sẽ sống tốt khi không có tôi 'Cause they will never understand my weird mind Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được những suy nghĩ trong tôi đâu My weird mind Những suy nghĩ kỳ lạ của tôi I've never really been the one to reach out Tôi chưa bao giờ là người chủ động Acting like my life was squeaky clean now Giả vờ như cuộc sống luôn tốt đẹp Like everything I do is just a let down Như thể mọi thứ tôi làm chỉ khiến người ta thất vọng Feeling like I always do the wrong things Dường như tôi chỉ toàn làm những điều sai trái Telling all their friends that I'm the bad kid Họ nói với bạn bè rằng tôi là một đứa trẻ hư Now I'm on my own, I lost my magic Giờ thì tôi tự mình đi, chẳng cần phép màu kia nữa Dealing with your bullshit, now I'm over it Chẳng chịu thêm chuyện này nữa, thế là quá đủ rồi And you took a part of me Các người cướp lấy một phần cuộc sống Left me with the memories, oh Và bỏ mặc tôi với những ký ức kia We were never a family Chúng ta chưa từng là một gia đình Now you're standing in front of my door Mà giờ các người lại đứng trước cửa nhà tôi Like none of this happened at all, all, all Như chưa từng xảy ra chuyện gì cả I guess I'm always gonna be the bad child Chắc tôi vẫn luôn là một đứa trẻ nổi loạn I guess I'm always gonna be the mad child Chắc tôi vẫn luôn là một đứa trẻ hư 'Cause you will never understand my weird mind Bởi chẳng ai hiểu được những suy nghĩ trong tôi My weird mind Tư tưởng của tôi And to every single person here that doubts me Và với những ai từng mang lòng ngờ vực đối với tôi Telling me that they could live without me Nói với tôi rằng họ có thể sống mà không có tôi 'Cause they will never understand my weird mind Bởi chẳng ai hiểu được những suy nghĩ trong tôi My weird mind Suy nghĩ của tôi They say I've lost my mind Họ nói rằng tôi mất trí rồi They say I'll never find it Họ nói rằng tôi sẽ chẳng bao giờ thành công I think they're kind of right Tôi nghĩ có thể họ nói đúng In fact I kind of like it Thực ra tôi cũng khá thích thú They say I've lost my mind Họ nói rằng tôi mất trí rồi They say I'll never find it Họ nói rằng tôi sẽ chẳng bao giờ thành công I think they're kind of right Tôi nghĩ có thể họ đúng I guess I'm always gonna be the bad child Chắc tôi vẫn luôn là một đứa trẻ nổi loạn I guess I'm always gonna be the mad child Chắc tôi vẫn luôn là một đứa trẻ hư 'Cause you will never understand my weird mind Bởi chẳng ai hiểu được những suy nghĩ mới lạ trong tôi My weird mind Tư tưởng bá đạo của tôi And to every single person here that doubts me Và với những ai từng mang lòng ngờ vực đối với tôi Telling me that they could live without me Nói với tôi rằng họ có thể sống mà không cần có tôi 'Cause they will never understand my weird mind Bởi chẳng ai hiểu được những suy nghĩ mới lạ trong tôi My weird mind (oh) Tư tưởng bá đạo của tôi My family always said I was the bad child Gia đình luôn nói tôi là một đứa trẻ hư

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.