Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
As I fall asleep now Giờ đây khi tôi chìm vào giấc ngủ I think of all the paths I’ve taken Nằm ngẫm nghĩ về chặng đường đã qua That lead me back to here Chặng đường đưa tôi đến đây And I wonder is life at its peak now? Và tự hỏi phải chăng đời tôi đã đến lúc huy hoàng nhất? Is it stuck in first gear? Hay sẽ mãi giậm chân tại chỗ này? When will it all disappear? Rằng khi nào mọi thứ sẽ biến mất? And time keeps passing by Và thời gian thấm thoát thoi đưa But I’m too busy to reply Tôi quá bận rộn nên chẳng thể trả lời And as I close my eyes Và khi tôi khép đôi mi I say that I won’t go tonight Tôi tự nhủ rằng tối nay mình chẳng đi đâu cả I’m looking for a sign Tôi đang kiếm tìm một tín hiệu My only friends have been online Và thấy những người bạn duy nhất của mình đang online And as I close my eyes Và khi tôi khép đôi mi lại I tell myself I’m fine Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình ổn And I don’t want to cry Và tôi không hề muốn khóc But now it’s hard to breathe Nhưng giờ đây đến cả từng nhịp thở cũng thật khó khăn And now everybody’s standing here Và tất cả những ai đứng tại đây But no one seems to know me Nhưng chẳng một ai thấu hiểu tôi cả And I’m alright, tomorrow I’ll be fine Tôi không sao, ngày mai sẽ ổn cả thôi Cause you can’t be happy Vì không thể lúc nào cũng vui vẻ You can’t be happy all the time Đời chẳng phải lúc nào cũng màu hồng As I walk through the streets now I realize Khi bước đi trên phố, tôi chợt nhận ra I don’t know where I’m going Tôi chẳng biết mình đang đi về đâu I don’t know why I’m here Tôi chẳng biết tại sao mình lại ở đây And if I live just to please without showing Và nếu sống chỉ để làm hài lòng mà không bộc lộ cá tính thật Do I lose myself here? Liệu tôi có đánh mất bản thân không? Am I living by fear? Tôi đang sống trong sợ hãi sao? And time keeps passing by Và thời gian cứ thể thoi đưa But I’m too busy to reply Tôi quá bận rộn nên chẳng thể trả lời And as I close my eyes Và khi tôi khép đôi mi lại I say that I won’t go tonight Nói rằng tối nay tôi chẳng đi đâu cả I’m looking for a sign Tôi đang tìm kiếm một chấm sáng My only friends have been online Rằng những người bạn duy nhất của tôi đang online And as I close my eyes Và khi tôi khép đôi mi lại I tell myself I’m fine Tự trấn an mình rằng tôi vẫn ổn And I don’t want to cry Và tôi không hề muốn khóc But now it’s hard to breathe Nhưng giờ đây đến hô hấp cũng thật khó khăn And now everybody’s standing here Vì tất cả mọi người ở đây giờ đây But no one seems to know me Chẳng có ai thấu hiểu tôi And I’m alright, tomorrow I’ll be fine Nhưng tôi không sao, ngày mai sẽ ổn cả thôi Cause you can’t be happy Vì không thể lúc nào cũng hạnh phúc You can’t be happy all the time Đời chẳng phải lúc nào cũng màu hồng You can’t be happy all the time Uh uh..... Không thể lúc nào cũng hạnh phúc được

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.