Yêu thích
Xem thêm
Run run run away, meet me in our hiding place Cuốn nhanh, xa bước chân, gặp em nơi xa khuất Find me where we'll make our escape Tìm em ở nơi mình cùng nhau bỏ trốn Come come come away, we don't need them anyway Bỏ đi thật xa, mình đâu cần một cuộc sống vô thường Find me where we'll make our escape Tìm em ở nơi mình cùng nhau bỏ trốn Slow it down cause I can't breathe Hãy thật từ từ, nhẹ nhàng bởi em không thể thở So much noise that I can't see Ồn ào vang muôn nơi, lu mờ hình bóng anh I'm forgetting who I am Em đã quên mất bản thân mình Why can't they see that I'm not perfect Sao họ vẫn không thể nhận ra rằng em không phải là hoàn hảo Cause I'll never be what they want me to be Bởi vì em chưa bao giờ làm điều họ muốn I have to believe that I'm good enough Em vẫn phải tin rằng em vẫn ổn I need a release somewhere I can be free Xin hãy giải thoát đưa em tới bầu trời tự do And find the me I used to know Nơi em có thể tìm lại tâm hồn em trong quá khứ So I'm going back to the place it began Vậy nên em quay trở lại nơi mình cùng hẹn ước Under the tree at the top of the hill Dưới gốc cây trên đỉnh ngọn đồi We'd share all our dreams or not say a word Nơi giấc mơ ta hòa làm một, nơi ta yêu nhau trong lặng im That's where I know just who I am Đó là nơi em biết mình thực sự là ai Lay with me just be still Hãy nằm xuống cạnh em, thả hồn mình vào mây trời Feel it all disappear, disappear Cảm nhận tình yêu trọn vẹn trong tim, cùng nhau tan biến, tan biến Now I'm letting go and won't put on a show Giờ đây em bỏ lại tất cả và sẽ không cho ai biết I finally believe that I'm good enough Cuối cùng em đã hoàn toàn tin vào bản thân You made me strong to know all along Anh đã vực em dậy để em biết rằng I am the me I used to know Em chính là em như xưa vẫn vậy So I'm going back to the place it began Vậy nên em quay trở lại nơi mình cùng hẹn ước Under the tree at the top of the hill Dưới gốc cây trên đỉnh ngọn đồi We'd share all our dreams or not say a word Nơi giấc mơ ta hòa làm một, nơi ta yêu nhau trong lặng im That's where I know just who I am Đó là nơi em biết mình thực sự là ai So I'm going back to the place it began Vậy nên em quay trở lại nơi mình cùng hẹn ước Under the tree at the top of the hill Dưới gốc cây trên đỉnh ngọn đồi We'd share all our dreams or not say a word Nơi giấc mơ ta hòa làm một, nơi ta yêu nhau trong lặng im That's where I know just who I am Đó là nơi em biết mình thực sự là ai Run run run away, meet me in our hiding place Cuốn nhanh, xa bước chân, gặp em nơi xa khuất Find me where we'll make our escape Tìm em ở nơi mình cùng nhau bỏ trốn Come come come away, we don't need them anyway Bỏ đi thật xa, mình đâu cần một cuộc sống vô thường Find me where we'll make our escape Tìm em ở nơi mình cùng nhau bỏ trốn So I'm going back to the place it began Vậy nên em quay trở lại nơi mình cùng hẹn ước Under the tree at the top of the hill Dưới gốc cây trên đỉnh ngọn đồi We'd share all our dreams or not say a word Nơi giấc mơ ta hòa làm một, nơi ta yêu nhau trong lặng im That's where I know just who I am Đó là nơi em biết mình thực sự là ai So I'm going back to the place it began Vậy nên em quay trở lại nơi mình cùng hẹn ước Under the tree at the top of the hill Dưới gốc cây trên đỉnh ngọn đồi We'd share all our dreams or not say a word Nơi giấc mơ ta hòa làm một, nơi ta yêu nhau trong lặng im That's where I know just who I am Đó là nơi em biết mình thực sự là ai Run run run away, meet me in our hiding place Cuốn nhanh, xa bước chân, gặp em nơi xa khuất Find me where we'll make our escape Tìm em ở nơi mình cùng nhau bỏ trốn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.