Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Picture perfect memories Những ký ức tuyệt vời của đôi ta Scattered all around the floor Dường như đã tan biến Reaching for the phone 'cause I can't fight it anymore Với lấy chiếc điện thoại vì em không thể kiềm chế thêm được nữa And I wonder if I ever cross your mind Và em tự hỏi rằng liệu có khi nào anh nghĩ đến em không? For me it happens all the time Còn với em điều đó cứ luôn diễn ra It's a quarter after one, I'm all alone and I need you now Giờ đã là một giờ mười lăm phút, em đang rất cô đơn và em cần anh ngay lúc này Said I wouldn't call but I lost all control and I need you now Em nói là sẽ không gọi nữa nhưng em đã mất hết tự chủ và em cần anh ngay lúc này And I don't know how I can do without, I just need you now Và em không biết phải sống ra sao nếu không có anh, giờ em chỉ cần anh thôi Another shot of whiskey, can't stop looking at the door Lại thêm một ngụm rượi whiskey nữa, và anh không thể ngừng ngóng ra ngoài cửa Wishing you'd come sweeping in the way you did before Ước gì em có thể đột ngột bước đến bên anh như em đã từng And I wonder if I ever cross your mind Và anh tự hỏi rằng liệu có khi nào em nghĩ đến anh không For me it happens all the time Còn với anh điều đó cứ luôn diễn ra It's a quarter after one, I'm a little drunk Giờ đã là một giờ mười lăm phút, em hơi say rồi And I need you now Và em cần anh ngay lúc này Said I wouldn't call but I lost all control and I need you now Em đã nói là sẽ không gọi nữa nhưng em đã mất hết tự chủ và em cần anh ngay lúc này And I don't know how I can do without, I just need you now Và em không biết phải sống ra sao nếu không có anh, giờ em chỉ cần anh thôi Guess I'd rather hurt than feel nothing at all Em nghĩ thà rằng mình chịu tổn thương còn hơn là chẳng cảm thấy gì hết It's a quarter after one, I'm all alone and I need you now Giờ đã là một giờ mười lăm phút, em đang rất cô đơn và em cần anh ngay lúc này And I said I wouldn't call but I'm a little drunk and I need you now Anh đã nói là sẽ không gọi nữa nhưng anh đã hơi say và anh cần em ngay lúc này And I don't know how I can do without Và em không biết phải sống ra sao nếu không có anh I just need you now Em cần có anh ngay bây giờ Oh, baby I need you now Anh yêu ơi, em cần anh ngay lúc này

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.