Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Stand on up and take a bow Hãy đứng lên và cuối chào đi nào There's something there and it's showing Có một vài thứ đang diễn ra ở đó There's no need to look around Chẳng cần phải nhìn xung quanh đâu You're the best we got going Bạn là tuyệt nhất rồi, chúng ta đi thôi nào Shout out to the dreams you'll chase Hãy hét lên những ước mơ bạn sắp theo đuổi Shout out to the hearts you'll break Hãy hét lên những trái tim bạn sắp làm tổn thương Nothing's gonna stop you now Giờ đây không gì có thể ngăn bạn được I guess you better be going Tôi nghĩ rằng bạn nên tiếp tục You'll never be far Bạn sẽ chẳng bao giờ cách xa cả I'm keeping you near Tôi sẽ giữ bạn thật gần Inside of my heart, you're here Trong trái tim tôi, hình ảnh bạn luôn ở đó Go on, it's gotta be time Cứ tiếp tục đi, thời khắc đã đến rồi You're starting to shine Bạn sẽ tỏa sáng 'Cause what you got is gold Vì thứ bạn nắm giữ chính là vàng I know, you're gold Tôi biết chắc, bạn rất quý giá Oh oh oh Oh oh oh I know, I know Tôi biết, tôi biết chắc đấy I don't need the stars in the night Tôi chẳng cần những ngôi sao trên trời I found my treasure Tôi đã tìm được kho báu của mình rồi All I need is you by my side Được ở cạnh bên bạn là tất cả những gì tôi cần So shine forever Tỏa sáng rực rỡ đến muôn đời Gold, I know, you're gold Vàng, tôi biết chắc, bạn rất quý giá Oh, I know, you're gold Oh, tôi biết chắc, bạn rất quý giá It won't take you long to get when you feel like you're soaring Không lâu nữa đâu, bạn sẽ cảm thấy mình bay lên So write it all and don't forget Vì vậy hãy viết lại những điều này và đừng bao giờ quên You gotta tell us your story Bạn nhớ phải kể cho chúng tôi về câu chuyện của bạn đấy Shout out to the friends back home Hét lên với những người bạn còn ở quê nhà Shout out to the hearts you've known Hét lên với những trái tim mà bạn từng biết You gave them nothing but the best Bạn đã cho họ điều tuyệt vời nhất Yeah, and you can tell them your story Và bạn có thể kể cho họ nghe câu chuyện của mình You'll never be far, I'm keeping you near Bạn sẽ chẳng bao giờ xa cách đâu, tôi sẽ giữ bạn thật gần Inside of my heart, you're here Trong trái tim tôi, hình ảnh bạn luôn ở đó Go on, it's gotta be time Cứ tiếp tục đi, thời khắc đã đến rồi You're starting to shine Bạn sẽ tỏa sáng 'Cause what you got is gold Vì thứ bạn nắm giữ chính là vàng I know, you're gold Tôi biết chắc, bạn rất quý giá I know, I know Tôi biết, tôi biết chắc đấy I don't need the stars in the night Tôi chẳng cần những ngôi sao trên trời I found my treasure Tôi đã tìm được kho báu của mình rồi All I need is you by my side, so shine forever Được ở cạnh bên bạn là tất cả những gì tôi cần, tỏa sáng rực rỡ đến muôn đời Gold, I know, you're gold Vàng, tôi biết chắc, bạn rất quý giá Oh oh oh Oh oh oh I know, you're gold Tôi biết chắc, bạn rất quý giá ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ 'Cause what you got is gold Vì thứ bạn nắm giữ chính là vàng I know, you're gold Tôi biết chắc, bạn rất quý giá Oh oh oh Oh oh oh I know, I know Tôi biết, tôi biết chắc đấy I don't need the stars in the night Tôi chẳng cần những ngôi sao trên trời I found my treasure Tôi đã tìm được kho báu của mình rồi All I need is you by my side, so shine forever Được ở cạnh bên bạn là tất cả những gì tôi cần, tỏa sáng rực rỡ đến muôn đời Gold Vàng I know, you're gold Tôi biết chắc, bạn rất quý giá Oh oh oh Oh oh oh I know, you're gold Tôi biết chắc, bạn rất quý giá ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ You're gold Bạn rất quý giá ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ You're gold Bạn rất quý giá ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.