Yêu thích
Xem thêm
My lover's got humour Người yêu tôi có khiếu hài hước She's the giggle at a funeral Cô ấy cười rúc rích ở một đám tang Knows everybody's disapproval Tôi biết sự phản đối của mọi người I should've worshipped her sooner Lẽ ra tôi nên tôn thờ cô ấy sớm hơn If the heavens ever did speak Nếu trời xanh kia đã từng cất tiếng She's the last true mouthpiece Thì cô ấy sẽ là người phát ngôn thật sự cuối cùng Every Sunday's getting more bleak Mỗi ngày chủ nhật đang dần trở nên lạnh lẽo hơn A fresh poison each week Mỗi tuần lại có một liều thuốc độc mới "We were born sick," you heard them say it "Chúng ta sinh ra đã bệnh hoạn", em nghe họ nói thế My church offers no absolutes Nhà thờ của tôi không ban sự xá tội She tells me "Worship in the bedroom" Cô ấy bảo tôi "Hãy tôn thờ trong phòng ngủ" The only heaven I'll be sent to Chốn thiên đường duy nhất tôi được đến Is when I'm alone with you Là khi tôi ở bên cạnh em I was born sick, but I love it Tôi sinh ra đã bệnh hoạn nhưng tôi thích vậy Command me to be well Ra lệnh cho tôi phải khỏe mạnh Aaay. Amen. Amen. Amen Aaay. Amen. Amen. Amen Take me to church Hãy đưa tôi đến nhà thờ I'll worship like a dog at the shrine of your lies Tôi sẽ tôn thờ như một con chó trung thành tại ngôi đền chứa những lời dối trá của em I'll tell you my sins and you can sharpen your knife Tôi sẽ kể với em mọi tội lỗi của tôi và em có thể mài sắc con dao Offer me that deathless death Hãy trao tôi cái chết bất tử Good God, let me give you my life Ơn trời, để tôi trao sinh mệnh này cho em Take me to church Hãy đưa tôi đến nhà thờ I'll worship like a dog at the shrine of your lies Tôi sẽ tôn thờ như một con chó trung thành tại ngôi đền chứa những lời dối trá của em I'll tell you my sins and you can sharpen your knife Tôi sẽ kể với em mọi tội lỗi của tôi và em có thể mài sắc con dao Offer me that deathless death Hãy trao tôi cái chết bất tử Good God, let me give you my life Ơn trời, để tôi trao sinh mệnh này cho em If I'm a pagan of the good times Nếu tôi là kẻ ngoại giáo của thời kì tốt đẹp My lover's the sunlight Thì người yêu tôi sẽ là ánh dương To keep the Goddess on my side Để giữ nữ thần bên cạnh mình She demands a sacrifice Cô ấy đòi hỏi một sự hi sinh. Drain the whole sea Hãy tát cạn cả đại dương Get something shiny Lấy lên thứ gì đó sáng lóa Something meaty for the main course Thứ gì đó nhiều thịt cho món chính That's a fine-looking high horse Đó là một người đẹp và tự cao What you got in the stable? Em có gì trong tay rồi? We've a lot of starving faithful Chúng ta có rất nhiều tín đồ đói khát That looks tasty Trông thật ngon That looks plenty Trông thật đông This is hungry work Đây là một công việc đói khát Take me to church Hãy đưa tôi đến nhà thờ I'll worship like a dog at the shrine of your lies Tôi sẽ tôn thờ như một con chó trung thành tại ngôi đền chứa những lời dối trá của em I'll tell you my sins and you can sharpen your knife Tôi sẽ kể với em mọi tội lỗi của tôi và em có thể mài sắc con dao Offer me that deathless death Hãy trao tôi cái chết bất tử Good God, let me give you my life Ơn trời, để tôi trao sinh mệnh này cho em Take me to church Hãy đưa tôi đến nhà thờ I'll worship like a dog at the shrine of your lies Tôi sẽ tôn thờ như một con chó trung thành tại ngôi đền chứa những lời dối trá của em I'll tell you my sins and you can sharpen your knife Tôi sẽ kể với em mọi tội lỗi của tôi và em có thể mài sắc con dao Offer me that deathless death Hãy trao tôi cái chết bất tử Good God, let me give you my life Ơn trời, để tôi trao sinh mệnh này cho em No Masters or Kings when the Ritual begins Không có vị thánh hay vua nào khi nghi lễ bắt đầu There is no sweeter innocence than our gentle sin Không có sự ngây thơ nào ngọt ngào hơn tội lỗi của chúng ta In the madness and soil of that sad earthly scene Trong sự điên rồ và dơ bẩn của giới trần tục đáng buồn này Only then I am human Chỉ đến khi đó tôi mới là con người Only then I am clean Chỉ đến khi đó tôi mới hoàn toàn trong sạch Ooh oh. Amen. Amen. Amen Ooh oh. Amen. Amen. Amen Take me to church Hãy đưa tôi đến nhà thờ I'll worship like a dog at the shrine of your lies Tôi sẽ tôn thờ như một con chó trung thành tại ngôi đền chứa những lời dối trá của em I'll tell you my sins and you can sharpen your knife Tôi sẽ kể với em mọi tội lỗi của tôi và em có thể mài sắc con dao Offer me that deathless death Hãy trao tôi cái chết bất tử Good God, let me give you my life Ơn trời, để tôi trao sinh mệnh này cho em Take me to church Hãy đưa tôi đến nhà thờ I'll worship like a dog at the shrine of your lies Tôi sẽ tôn thờ như một con chó trung thành tại ngôi đền chứa những lời dối trá của em I'll tell you my sins and you can sharpen your knife Tôi sẽ kể với em mọi tội lỗi của tôi và em có thể mài sắc con dao Offer me that deathless death Hãy trao tôi cái chết bất tử Good God, let me give you my life Ơn trời, để tôi trao sinh mệnh này cho em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Take Me To Church

Hozier

Hozier

Quan tâm

Cấp độ: Nâng cao

Giới thiệu về ca sĩ

Andrew Hozier-Byrne (born 17 March 1990), known professionally by the mononym Hozier, is an Irish musician, singer and songwriter from County Wicklow. He released his debut EP, featuring the hit single "Take Me to Church", in 2013 and his second EP, From Eden, in 2014. His debut studio album, Hozier, was released in Ireland in September 2014 and globally in October 2014.

Xem thêm
Bình luận