Yêu thích
Xem thêm
Sunday morning, up with the lark Dậy sớm sáng chủ nhật I think I'll take a walk in the park Tôi nghĩ tôi sẽ đi bộ trong công viên Hey, hey, hey, it's a beautiful day Hey, hey, hey, đó là một ngày tươi đẹp I've got someone waiting for me Tôi biết có ai đó đang chờ tôi And when I see her I know that she'll say Và khi tôi gặp cô ấy tôi biết rằng cô ấy sẽ nói Hey, hey, hey, it's a beautiful day Hey, hey, hey, đó là một ngày đẹp trời Ha, ha, ha, beautiful Sunday Ha, ha, ha, ngày Chủ nhật đẹp trời This is my, my, my, beautiful day Đây chính là ngày tươi đẹp của tôi When you said, said, said, said that you loved me Khi em nói rằng em yêu tôi Oh my, my, my, it's a beautiful day Ôi đó là ngày đẹp trời của tôi Birds are singing, you by my side Những chú chim đang hót khi em ở bên cạnh tôi Let's take a car and go for a ride Nào hãy lên xe và đi chơi nào Hey, hey, hey, it's a beautiful day Hey, hey, hey, đó là một ngày đẹp trời We'll drive on and follow the sun Chúng ta sẽ lái xe theo hướng mặt trời Making Sunday go on and on Tạo nên một ngày Chủ nhật mãi mãi Hey, hey, hey, it's a beautiful day Hey, hey, hey, đó là một ngày đẹp trời Ha, ha, ha, beautiful Sunday Ha, ha, ha, ngày Chủ nhật đẹp trời This is my, my, my, beautiful day Đây chính là ngày tươi đẹp của tôi When you said, said, said, said that you loved me Khi em nói rằng em yêu tôi Oh my, my, my, it's a beautiful day Ôi đó là ngày đẹp trời của tôi Ha, ha, ha, beautiful Sunday Ha, ha, ha, ngày Chủ nhật đẹp trời This is my, my, my, beautiful day Đây chính là ngày tươi đẹp của tôi When you said, said, said, said that you loved me Khi em nói rằng em yêu tôi Oh my, my, my, it's a beautiful day Ôi đó là ngày đẹp trời của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Beautiful Sunday

Daniel Boone

Daniel Boone

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Daniel Boone (also known as Peter Lee Stirling, born Peter Charles Green, 31 July 1942, Birmingham, England) is an English pop musician who became a one-hit wonder in the United States with the single "Beautiful Sunday" in 1972. The song was written by Boone and Rod McQueen, which sold over 2,000,000 copies worldwide. It peaked at #15 on The Billboard Hot 100 singles chart in the summer of 1972, having already reached #21 on the UK Singles Chart earlier during that same year. In 1972, Boone was the recipient of the "Most Likeable Singer" award from Rolling Stone magazine.

Xem thêm
Bình luận