Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Down to Earth, keep on falling when I know it hurts Rơi xuống Trái Đất, cứ để rơi như thế cho dù biết rằng sẽ rất đau Going faster than a million miles an hour Nhanh hơn cả tốc độ triệu dặm trên giờ Trying to catch my breath some way, somehow Cố gắng lấy lại nhịp thở bằng cách nào đó Down to Earth, it's like I'm frozen, but the world still turns Rơi xuống Trái Đất, cảm giác như thời gian ngừng trôi dù Trái Đất vẫn đang quay Stuck in motion, and the wheels keep spinning 'round Chuyển động khó khăn, nhưng bánh xe vẫn tiếp tục lăn tròn Moving in reverse with no way out Di chuyển theo hướng ngược lại mà không có lối thoát And now I'm one step closer to being two steps far from you Và giờ đây tôi đang một bước đến gần bên em, hai bước đi xa khỏi em When everybody wants you, everybody wants you Khi mọi người đều muốn có em, mọi người đều muốn có em How many nights does it take to count the stars? Mất bao nhiêu đêm mới có thể đếm hết các vì sao? That's the time it would take to fix my heart Bằng chừng đó thời gian để chữa lành trái tim tôi Oh, baby, I was there for you Ôi em yêu, tôi đã ở đó vì em All I ever wanted was the truth, yeah, yeah Tất cả những gì tôi muốn là sự thật How many nights have you wished someone would stay? Đã bao nhiêu đêm em ước có ai đó sẽ quay trở về? Lie awake only hoping they're OK Thao thức cả đêm chỉ hy vọng rằng họ không sao I never counted all of mine Tôi không thể đếm nỗi những lần đó If I tried, I know it would feel like infinity, infinity, infinity, yeah, infinity Nếu tôi cố nhớ thì hình như điều đó là vô tận Eyes can't shine unless there's something burning bright behind Đôi mắt không thể tỏa sáng trừ khi có gì đó đang bùng cháy phía sau Since you went away, there's nothing left in mine Từ khi em ra đi, tôi chẳng còn lại gì I feel myself running out of time Tôi như đang chết dần chết mòn And now I'm one step closer to being two steps far from you Và giờ đây tôi đang một bước đến gần bên em, hai bước đi xa khỏi em When everybody wants you, everybody wants you Khi mọi người đều muốn có em, mọi người đều muốn có em How many nights does it take to count the stars? Mất bao nhiêu đêm mới có thể đếm hết các vì sao? That's the time it would take to fix my heart Bằng chừng đó thời gian để chữa lành trái tim tôi Oh, baby, I was there for you Ôi em yêu, tôi đã ở đó vì em All I ever wanted was the truth, yeah, yeah Tất cả những gì tôi muốn là sự thật How many nights have you wished someone would stay? Đã bao nhiêu đêm em ước có ai đó sẽ quay trở về? Lie awake only hoping they're OK Thao thức cả đêm chỉ hy vọng rằng họ không sao I never counted all of mine Tôi không thể đếm nỗi những lần đó If I tried, I know it would feel like infinity, infinity, infinity Nếu tôi cố nhớ thì hình như điều đó là vô tận How many nights does it take to count the stars? Mất bao nhiêu đêm mới có thể đếm hết các vì sao? That's the time it would take to fix my heart Bằng chừng đó thời gian để chữa lành trái tim tôi Oh, baby, I was there for you Ôi em yêu, tôi đã ở đó vì em All I ever wanted was the truth, yeah, yeah Tất cả những gì tôi muốn là sự thật How many nights have you wished someone would stay? Đã bao nhiêu đêm em ước có ai đó sẽ quay trở về? Lie awake only hoping they're OK Thao thức cả đêm chỉ hy vọng rằng họ không sao I never counted all of mine Tôi không thể đếm nỗi những lần đó If I tried, I know it would feel like infinity Nếu tôi cố nhớ thì hình như điều đó là vô tận Infinity, infinity, infinity, infinity, yeah, infinity Là vô tận

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.