Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You're alone, you're on your own, so what? Anh cô đơn, anh chỉ có một mình, rồi sao nào? Have you gone blind? Phải chăng anh mù quáng rồi? Have you forgotten what you have and what is yours? Hay anh đã quên những gì mình có và những gì là của anh? Glass half empty, glass half full Dù anh có thấy chiếc cốc đang nửa cạn hay nửa đầy Well either way you won't be going thirsty Quan tâm làm gì anh cũng sẽ không khát đâu Count your blessings not your flaws Hãy nhìn vào những điều tốt chứ đừng quan trọng những thiếu sót You've got it all Anh đã có tất cả You lost your mind in the sound Nhưng rồi lại đánh mất tâm trí mình bởi những âm thanh cám dỗ There's so much more Vẫn còn nhiều hơn thế mà You can reclaim your crown Anh có thể lấy lại vương miện của mình You're in control Anh có quyền lực trong tay Rid of the monsters inside your head Hãy giải thoát mình khỏi con quái vật trong đầu anh Put all your faults to bed Hãy để những lỗi lầm ngủ yên You can be king again Anh có thể trở lại làm vua You don't get what all this is about Anh vẫn chưa hiểu được vấn đề rồi You're too wrapped up in your self doubt Anh vẫn còn trói buộc mình trong những hoài nghi You've got that young blood, set it free Anh có dòng máu tuổi trẻ đang chảy, hãy để bản thân được tự do You've got it all Anh đã có tất cả You lost your mind in the sound Nhưng rồi lại đánh mất tâm trí mình bởi những âm thanh cám dỗ There's so much more Vẫn còn nhiều hơn thế mà You can reclaim your crown Anh có thể lấy lại vương miện của mình You're in control Anh có quyền lực trong tay Rid of the monsters inside your head Hãy giải thoát mình khỏi con quái vật trong đầu anh Put all your faults to bed Hãy để những lỗi lầm ngủ yên You can be king Anh có thể trở lại làm vua There's method in my madness Những hành động điên rồ của tôi đều có lý do cả There's no logic in your sadness Còn nỗi buồn của anh lại chẳng hợp lý chút nào You don't gain a single thing from misery Cứ đắm chìm trong đau khổ thì được gì chứ Take it from me Hãy lấy của tôi đây này You've got it all Anh đã có tất cả You lost your mind in the sound Nhưng rồi lại đánh mất tâm trí mình bởi những âm thanh cám dỗ There's so much more Vẫn còn nhiều hơn thế mà You can reclaim your crown Anh có thể lấy lại vương miện của mình You're in control Anh có quyền lực trong tay Rid of the monsters inside your head Hãy giải thoát mình khỏi con quái vật trong đầu anh Put all your faults to bed Hãy để những lỗi lầm ngủ yên You can be king Anh có thể trở lại làm vua You've got it all Anh đã có tất cả You lost your mind in the sound Nhưng rồi lại đánh mất tâm trí mình bởi những âm thanh cám dỗ There's so much more Vẫn còn nhiều hơn thế mà You can reclaim your crown Anh có thể lấy lại vương miện của mình You're in control Anh có quyền lực trong tay Rid of the monsters inside your head Hãy giải thoát mình khỏi con quái vật trong đầu anh Put all your faults to bed Hãy để những lỗi lầm ngủ yên You can be king again Anh có thể trở lại làm vua again

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.