Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Broken all the pieces I've been shaping lately Mọi thứ tôi xây đắp giờ đã vỡ vụn Focused on the things that didn't make no sense Thứ đặt hết tâm tư giờ cũng thành vô nghĩa Guess that growing up was never meant to be easy Hóa ra trưởng thành là chuyện chẳng hề dễ dàng Yeah, I got used to doing everything sideways Tôi đã quen với việc mọi thứ chẳng đi đến đâu. Didn't really care about how anyone felt Tôi chẳng buồn quan tâm người khác nghĩ thế nào Hiding my emotions down in different ashtrays Vùi cảm xúc xuống dưới những tàn tro Oh, but what is lost ain't gone Nhưng những mất mát sẽ chẳng là vĩnh viễn No, you can't just let go Và bạn đừng vội nản buông tay 'Cause it's a part of you that will make you strong Chính những khó khăn ấy sẽ làm ta mạnh mẽ Embrace your flaws Nên hãy chấp nhận những khuyết điểm của chính mình I'm not gonna fight back what I've become Tôi sẽ không chối bỏ con người tôi hiện tại Yeah, I've got bruises where I came from Dù rằng mình đầy thương tổn do quá khứ hằn sâu But I wouldn't change if I could restart Nên dù có được làm lại, tôi sẽ chẳng thay đổi I ain't gonna hide these beautiful scars Tôi sẽ không che giấu những vết sẹo của mình I've been going way too hard on myself Tôi từng quá khắt khe với chính mình Guess that it's the reason I've been feeling like hell Chắc do vậy mà cuộc sống này như địa ngục But I wouldn't change if I could restart Nhưng dù được bắt đầu lại, tôi cũng chẳng thay đổi I ain't gonna hide these beautiful scars Tôi sẽ không che giấu những vết sẹo của mình I went down a road that only got me nowhere Tôi từng lạc bước trên con đường vô định I've seen every corner, every inch of this place Đã từng qua từng ngõ ngách của nơi này Being all alone it really got me thinking, maybe overthinking Sự cô đơn cứ khiến tôi suy nghĩ và đa nghi, huyễn hoặc That what is lost ain't gone Nhưng những mất mát sẽ chẳng là vĩnh viễn No, you can't just let go Và bạn đừng vội nản buông tay 'Cause it's a part of you that will make you strong Chính những khó khăn ấy sẽ làm ta mạnh mẽ Embrace your flaws Nên hãy chấp nhận những khuyết điểm của chính mình I'm not gonna fight back what I've become Tôi sẽ không chối bỏ con người tôi hiện tại Yeah, I've got bruises where I came from Dù rằng mình đầy thương tổn do quá khứ hằn sâu But I wouldn't change if I could restart Nên dù có được làm lại, tôi sẽ chẳng thay đổi I ain't gonna hide these beautiful scars Tôi sẽ không che giấu những vết sẹo của mình I've been going way too hard on myself Tôi từng quá khắt khe với chính mình Guess that it's the reason I've been feeling like hell Cũng do đó mà cuộc sống như địa ngục But I wouldn't change if I could restart Nhưng dù có được làm lại, tôi sẽ chẳng thay đổi I ain't gonna hide these beautiful scars Tôi sẽ không che giấu những vết sẹo của chính mình Hide these beautiful scars Không che giấu những vết sẹo này I'm not gonna fight back what I've become Tôi sẽ không chối bỏ con người tôi hiện tại Yeah, I've got bruises where I came from Dù rằng mình đầy thương tổn do quá khứ hằn sâu But I wouldn't change if I could restart Nên dù có được làm lại, tôi sẽ chẳng thay đổi I ain't gonna hide these beautiful scars Tôi sẽ không che giấu những vết sẹo của mình I've been going way too hard on myself Tôi từng quá khắt khe với chính mình Guess that it's the reason I've been feeling like hell Có lẽ do như vậy mà cuộc sống mới thật tệ But I wouldn't change if I could restart Nên dù có được làm lại, tôi sẽ chẳng thay đổi I ain't gonna hide these beautiful scars Tôi sẽ không che giấu những vết sẹo của mình Hide these Che dấu chúng I ain't gonna hide these Tôi sẽ không che giấu chúng Hide these Che dấu chúng Hide these beautiful scars Không che giấu những vết sẹo của mình No Không đâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.