Yêu thích
Xem thêm
Trippin' out Bỗng vấp chân Spinnin' around Trời đất như quay cuồng I'm underground, I fell down Tôi đã ngã xuống dưới lòng đất này Yeah, I fell down Phải, tôi đã ngã xuống I'm freakin' out Tôi hoảng sợ So where am I now? Tôi đang ở đâu đây? Upside down Mọi thứ đảo lộn And I can't stop it now Và tôi chẳng thể ngăn được chúng It can't stop me now Tôi không thể định thần lại được Ohhh Ohhh I, I'll get by Tôi sẽ vượt qua được thôi I, I'll survive Tôi sẽ sống sót When the world's crashin' down Khi cả thế giới này sụp đổ When I fall and hit the ground Khi tôi ngã và đâm sầm xuống mặt đất I will turn myself around Tôi sẽ đứng lên lại Don't you try to stop it! Đừng cố cản trở tôi nữa! I, I won't cry Tôi sẽ không khóc đâu I found myself (myself) in Wonderland Tôi đã tìm thấy chính mình ở Xứ sở diệu kỳ Get back on my feet again Tự đứng vững trên đôi chân mình lần nữa Is this real? (Is this real?) Đây là thật? (Đây là thật?) Is it pretend? (Is it pretend?) Đây là viễn tưởng? (Đây là viễn tưởng?) I'll take a stand until the end Tôi vẫn sẽ vững vàng đến cuối cùng I, I'll get by Tôi sẽ vượt qua được thôi I, I'll survive Tôi sẽ sống sót When the world's crashin' down Khi cả thế giới này sụp đổ When I fall and hit the ground Khi tôi ngã và đâm sầm xuống mặt đất I'll just turn myself around Tôi sẽ đứng lên lại Don't you try to stop me! Đừng cố cản trở tôi nữa! I, I won't cry Tôi sẽ không khóc đâu I, I'll get by Tôi sẽ vượt qua được thôi I, I'll survive Tôi sẽ sống sót When the world's crashin' down Khi cả thế giới này sụp đổ When I fall and hit the ground Khi tôi ngã và đâm sầm xuống mặt đất I will turn myself around Tôi sẽ đứng lên lại Don't you try to stop me! Đừng cố cản trở tôi nữa! I, and I won't cry Tôi sẽ không khóc đâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Underground

Avril Lavigne

Avril Lavigne

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Avril Ramona Lavigne (/ˈævrɪl ləˈviːn/; French pronunciation: ​[avʁil laviɲ]; born 27 September 1984) is a Canadian singer-songwriter and actress. She was born in Belleville, Ontario, and spent most of her youth in the town of Greater Napanee. By the age of 15, she had appeared on stage with Shania Twain; by 16, she had signed a two-album recording contract with Arista Records worth more than $2 million. In 2002, when she was 17 years old, Lavigne entered the music industry with her debut album, Let Go, becoming one of the most popular pop punk artists, a reason she earned her reputation of a "skater punk" persona and "pop punk princess". Since her professional debut, she has sold more than 30 million albums and over 50 million singles worldwide.

Let Go made Lavigne the youngest female soloist to reach number 1 in the UK. As of 2013, it has sold nearly 7 million copies in the United States and over 16 million copies worldwide. Her breakthrough single, "Complicated", peaked at number 1 in many countries around the world, as did the album Let Go. Her second studio album, Under My Skin, was released in May 2004 and was her first album to peak at number 1 on the US Billboard 200, eventually selling more than 10 million copies worldwide. The Best Damn Thing, Lavigne's third album, was released in April 2007, becoming her third number 1 album in the UK Albums Chart and featuring her first US Billboard Hot 100 number 1 single, "Girlfriend". Lavigne has scored six number-one singles worldwide, including "Complicated", "Sk8er Boi", "I'm with You", "My Happy Ending", "Nobody's Home", and "Girlfriend". Lavigne is one of the top-selling artists releasing albums in the US, with over 11 million copies certified by the RIAA. Her fourth studio album, Goodbye Lullaby, was released in March 2011. Goodbye Lullaby gave Lavigne her fourth top 10 album on the US Billboard 200 and the UK Albums Chart and her third number 1 album in both Japan and Australia. Three months after the release of Goodbye Lullaby, Lavigne began work on her eponymously titled fifth studio album, which was released by Epic Records on 1 November 2013 following her departure from RCA Records in 2011.

Xem thêm
Bình luận