Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Trippin' out Bỗng vấp chân Spinnin' around Trời đất như quay cuồng I'm underground, I fell down Tôi đã ngã xuống dưới lòng đất này Yeah, I fell down Phải, tôi đã ngã xuống I'm freakin' out Tôi hoảng sợ So where am I now? Tôi đang ở đâu đây? Upside down Mọi thứ đảo lộn And I can't stop it now Và tôi chẳng thể ngăn được chúng It can't stop me now Tôi không thể định thần lại được Ohhh Ohhh I, I'll get by Tôi sẽ vượt qua được thôi I, I'll survive Tôi sẽ sống sót When the world's crashin' down Khi cả thế giới này sụp đổ When I fall and hit the ground Khi tôi ngã và đâm sầm xuống mặt đất I will turn myself around Tôi sẽ đứng lên lại Don't you try to stop it! Đừng cố cản trở tôi nữa! I, I won't cry Tôi sẽ không khóc đâu I found myself (myself) in Wonderland Tôi đã tìm thấy chính mình ở Xứ sở diệu kỳ Get back on my feet again Tự đứng vững trên đôi chân mình lần nữa Is this real? (Is this real?) Đây là thật? (Đây là thật?) Is it pretend? (Is it pretend?) Đây là viễn tưởng? (Đây là viễn tưởng?) I'll take a stand until the end Tôi vẫn sẽ vững vàng đến cuối cùng I, I'll get by Tôi sẽ vượt qua được thôi I, I'll survive Tôi sẽ sống sót When the world's crashin' down Khi cả thế giới này sụp đổ When I fall and hit the ground Khi tôi ngã và đâm sầm xuống mặt đất I'll just turn myself around Tôi sẽ đứng lên lại Don't you try to stop me! Đừng cố cản trở tôi nữa! I, I won't cry Tôi sẽ không khóc đâu I, I'll get by Tôi sẽ vượt qua được thôi I, I'll survive Tôi sẽ sống sót When the world's crashin' down Khi cả thế giới này sụp đổ When I fall and hit the ground Khi tôi ngã và đâm sầm xuống mặt đất I will turn myself around Tôi sẽ đứng lên lại Don't you try to stop me! Đừng cố cản trở tôi nữa! I, and I won't cry Tôi sẽ không khóc đâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.