Yêu thích
Xem thêm
Decisions as I go Tôi quyết định đi To anywhere I flow Đến bất cứ nơi đâu Sometimes I believe Đôi khi tôi tin rằng At times when I should know Có những lúc mà tôi nên biết I can fly high Tôi có thể bay xa I can go low Tôi có thể đi tới chân trời Today I got a million Hôm nay tôi có cả triệu trong tay Tomorrow, I don't know Nhưng ngày mai ra sao thì tôi không biết Decisions as I go Tôi quyết định đi To anywhere I flow Đến bất cứ nơi đâu Sometimes I believe Đôi khi tôi tin rằng At times when I should know Có những lúc mà tôi nên biết I can fly high Tôi có thể bay xa I can go low Tôi có thể đi tới chân trời Today I got a million Hôm nay tôi có cả triệu trong tay Tomorrow, I don't know Nhưng ngày mai ra sao thì tôi không biết Stop crying like you're home Đừng khóc lóc như khi còn ở với mẹ nữa And think about the show Đừng có nghĩ về sự phô trương We're all playing the same game Chúng ta đều đang chơi cùng một trò chơi I'm laying down alone Tôi đang thể hiện một mình We're unknown and known Chúng ta vừa vô danh cũng vừa nổi tiếng Special and a clone Vừa đặc biệt cũng vừa là một bản sao Hate will make you cautious Sự căm ghét sẽ khiến bạn thận trọng Love will make you glow Và yêu thương sẽ khiến bạn hạnh phúc Make me feel the warmth Có thể khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp Make me feel the cold Hay khiến tôi thấy lạnh lẽo It's written in our story Nó được viết về quá khứ của chúng ta It's written on the walls Nó được ghi khắc trên những bức tường This is our call Đây chính là quyết định của chúng ta We rise and we fall Ta đứng dậy rồi lại vấp ngã Dancin' in the moonlight Nhảy múa trong đêm trăng Don't we have it all? Không phải chúng ta đã có tất cả rồi sao? Decisions as I go Tôi quyết định đi To anywhere I flow Đến bất cứ nơi đâu Sometimes I believe Đôi khi tôi tin rằng At times when I should know Có những lúc tôi nên biết I can fly high Tôi có thể bay xa I can go low Tôi có thể đi tới chân trời Today I got a million Hôm nay tôi có cả triệu trong tay Tomorrow, I don't know Nhưng ngày mai ra sao thì tôi không biết Make me feel the warmth Có thể khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp Make me feel the cold Hay khiến tôi thấy lạnh lẽo It's written in our story Nó được viết trong câu chuyện của chúng ta It's written on the walls Nó được ghi khắc trên những bức tường This is our call Đây chính là lời quyết định của chúng ta We rise and we fall Ta đứng dậy rồi lại vấp ngã Dancin' in the moonlight Nhảy múa trong đêm trăng Don't we have it all? Không phải chúng ta đã có tất cả rồi sao?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.