Yêu thích
Xem thêm
Early morning there's a message on my phone Sáng sớm hôm ấy, con nhận được tin nhắn It's my mother saying, "Darling, please come home" Tin nhắn từ mẹ với dòng tin: “Con mau về nhà” I fear the worst, but how could you leave us all behind? Con sợ điều xấu nhất, sao bố nỡ bỏ lại mọi người mà ra đi? There's so much to say but there's so little time Con có nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng còn nhiều thời gian So how do I say goodbye Sao con nói được lời ly biệt To someone who's been with me for my whole damn life? Với người đã đồng hành cùng con cả đời này? You gave me my name and the color of your eyes Bố cho con cái tên và cả đôi mắt này I see your face when I look at mine Con nhìn thấy bố khi soi mình trong gương So how do I, how do I, how do I say goodbye? Vậy con phải nói lời từ biệt thế nào đây? When I couldn't, you always saw the best in me Khi lòng chẳng nỡ; bố luôn thấy được điểm tốt của con Right or wrong, you were always on my side Dù con đúng hay sai, bố vẫn luôn bên con But I'm scared of what life without you's like Nhưng con sợ mai này không có bố, cuộc sống con sẽ thế nào And I saw the way she looked into your eyes Và con thấy ánh mắt mẹ trao cho bố And I promise if you go, I will make sure she's alright Và con hứa sẽ ở bên mẹ khi bố ra đi So how do I say goodbye Con phải nói lời từ biệt thế nào đây To someone who's been with me for my whole damn life? Với người đã đồng hành cùng con cả đời này? You gave me my name and the color of your eyes Bố cho con cái tên và cả đôi mắt này I see your face when I look at mine Con nhìn thấy bố khi soi mình trong gương So how do I, how do I, how do I say goodbye? Vậy con phải nói lời từ biệt thế nào chứ? And there's no way you could ever let me down Bố sẽ không bao giờ làm con thất vọng phải không Gonna steal some time and start again Con muốn lấy trộm một ít thời gian để làm lại lần nữa You'll always be my closest friend Bố luôn là người bạn thân nhất của con And someday we are gonna make it out Ngày nào đó chúng ta sẽ vượt qua được tất cả Just hold the light, just hold the light Chỉ cần nắm giữ lấy niềm hy vọng lớn lao và tiến về phía trước So how do I say goodbye Sao con nói được lời ly biệt To someone who's been with me for my whole damn life? Với người đã đồng hành cùng con cả đời này? You gave me my name and the color of your eyes Bố cho con cái tên và cả đôi mắt này I see your face when I look at mine Con nhìn thấy bố khi soi mình trong gương So how do I, how do I, how do I say goodbye? Vậy con phải nói lời từ biệt thế nào chứ? So how do I, how do I, how do I say goodbye? Vậy con phải nói lời từ biệt thế nào?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

How Do I Say Goodbye

Dean Lewis

Dean Lewis

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Dean Lewis Grant Loaney (born 21 October 1987) is an Australian pop singer-songwriter. He is best known for his 2016 single "Waves", which was certified 7× platinum in Australia in 2019, and his 2018 single "Be Alright", which reached number one in Australia and was certified platinum within four weeks of release, eventually reaching 11× platinum in Australia and multi-platinum worldwide, including double platinum in the United States.

Lewis released his debut studio album, A Place We Knew, in 2019 and his second, The Hardest Love, in 2022.

Xem thêm
Bình luận