Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
No matter what they tell us Dù cho họ có nói với chúng ta điều gì đi nữa No matter what they do Dù cho họ có làm những gì No matter what they teach us Dù cho họ dạy chúng ta điều gì What we believe is true Thì những gì chúng ta tin tưởng vẫn là sự thật No matter what they call us Dù cho họ gọi chúng ta là gì đi nữa However they attack Dù cho họ công kích ta No matter where they take us Dù cho họ có mang chúng ta đến đâu đi chăng nữa We'll find our own way back Thì chúng ta vẫn sẽ tìm ra được lối về của riêng mình I can't deny what I believe Anh không thể chối bỏ những gì anh tin tưởng I can't be what I'm not Anh không thể chối bỏ bản thân mình I know our love forever Anh biết tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh cửu I know, no matter what Anh biết, dù cho thế nào đi nữa If only tears were laughter Giá như những giọt nước mắt là tiếng cười vui If only night was day Giá như đêm tối tăm là ngày tươi sáng If only prayers were answered Giá như những cầu nguyện được hồi đáp Then we would hear God say Rồi ta sẽ nghe được Chúa trả lời No matter what they tell you Dù cho họ có nói với em điều gì đi nữa No matter what they do Dù cho họ có làm những gì No matter what they teach you Dù cho họ dạy em điều gì What you believe is true Thì những gì em tin tưởng vẫn là sự thật And I will keep you safe and strong Anh sẽ giữ cho em an toàn và khỏe mạnh And shelter from the storm Và che chở em trước sóng gió cuộc đời này No matter where it's barren Dù cho là nơi cằn cỗi đến đâu đi chăng nữa A dream is being born Thì giấc mơ vẫn sẽ được sinh ra No matter who they follow Dù cho họ có theo ai đi nữa No matter where they lead Dù cho họ dẫn ta đến nơi đâu No matter how they judge us Dù cho họ xét đoán ta thế nào I'll be everyone you need Anh sẽ trở thành bất kì ai mà em cần No matter if the sun don't shine Dù cho mặt trời không còn chiếu sáng (Sun don't shine) (Mặt trời không còn chiếu sáng) Or if the skies are blue Hay nếu bầu trời mang một màu u buồn (Skies are blue) (Bầu trời mang một màu u buồn) No matter what the end is Dù cho cái kết là gì đi chăng nữa My life began with you Thì cuộc đời anh vẫn bắt đầu cùng với em I can't deny what I believe Anh chẳng thể chối bỏ những gì anh tin tưởng ( What I believe, yeah) (Những gì anh tin tưởng) I can't be what I'm not Anh không thể chối bỏ bản thân mình (I know I know ) (Anh biết, anh biết) I know this love's forever Anh biết tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh cửu That's all that matters now Như vậy là đủ rồi No matter what Dù cho thế nào đi nữa No, no matter what Dù cho thế nào đi nữa That's all that matters to me Đối với anh vậy là đủ rồi No, no matter what Dù cho thế nào đi nữa That's all that matters to me Đối với anh vậy là đủ rồi No, no matter what Dù cho thế nào đi nữa That's all that matters to me Đối với anh vậy là đủ rồi No, no matter what Dù cho thế nào đi nữa That's all that matters to me Đối với anh vậy là đủ rồi No, no matter what Dù cho thế nào đi nữa That's all that matters to me Đối với anh vậy là đủ rồi No, no matter what Dù cho thế nào đi nữa That's all that matters to me Đối với anh vậy là đủ rồi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.