Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
This kitten got your tongue tied in knots, I see Con bé õng ẹo này làm lưỡi anh cứng lại rồi, biết lắm chứ Spit it out cause I'm dying for company Nói gì đi vì em thèm khát bạn cùng vui lắm rồi I notice that you got it Em nhận thấy rằng anh đã có rồi You notice that I want it Anh nhận thấy rằng em cũng muốn có You know that I can take it Anh biết là em có thể đưa anh To the next level, baby "thăng hoa" hơn mà If you want this good ish Nếu anh muốn bạn hữu tuyệt vời Sicker than the remix Cuồng loạn hơn cả mấy bản remix Baby, let me blow your mind tonight Thì đêm nay, hãy để em thổi bay đi tâm trí của anh I can't take it, take it, take no more Em không thể chịu đựng thêm nữa, thêm nữa đâu Never felt like, felt like this before Em chưa từng có cảm giác như vậy Come on get me, get me on the floor Nào, hãy cùng em hoà điệu nhảy trên sàn nào DJ what you, what you waiting for? Anh chàng DJ. Anh còn chờ đợi gì nữa Woah oh oh oh oh oh ohhh Woah oh oh oh oh oh ohhh Watch me move, when I lose, when I lose it hard Hãy xem em nhảy nhót khi em đang bay bổng Get you off with the touch dancing in the dark Đưa anh hoà với điệu nhảy nóng bỏng trong bóng đêm You notice what I'm wearing Anh hãy chú ý những gì em đang mặc này I noticin' you're staring Em để ý đến anh lúc anh nhìn em You know that I can take it Anh biết là em có thể đưa anh To the next level, baby "thăng hoa" hơn mà Hotter than the A-list Nóng bỏng hơn cả danh sách hạng A Next one on my hit list Bài hát tiếp theo trong danh sách hit của em Baby, let me blow your mind tonight Anh yêu, hãy để em thổi bay đi tâm trí của anh đêm nay I can't take it, take it, take no more Em không thể chịu đựng thêm nữa, thêm nữa đâu Never felt like, felt like this before Em chưa từng có cảm giác như vậy Come on get me, get me on the floor Nào, hãy cùng em hoà điệu nhảy trên sàn nào DJ what you, what you waiting for? Anh chàng DJ. Anh còn chờ đợi gì nữa đấy Woah oh oh oh oh oh ohhh Woah oh oh oh oh oh ohhh See the sunlight, we ain't stopping Hãy nhìn ánh dương kia, chúng ta sẽ không dừng lại Keep on dancing till the world ends Cứ nhảy tiếp cho tới khi thế giới lụi tàn If you feel it let it happen Nếu anh cảm thấy hãy để nó xảy ra như vậy Keep on dancing till the world ends Cứ nhảy tiếp cho tới khi thế giới lụi tàn Woah oh oh oh oh oh ohhh Woah oh oh oh oh oh ohhh See the sunlight, we ain't stopping Hãy nhìn ánh dương kia, chúng ta sẽ không dừng lại Keep on dancing till the world ends Cứ nhảy tiếp cho tới khi thế giới lụi tàn If you feel it let it happen Nếu anh cảm thấy hãy để nó xảy ra như vậy Keep on dancing till the world ends Cứ nhảy tiếp cho tới khi thế giới lụi tàn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.