Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'm getting rid of all my clothes I don't wear Tôi sẽ bỏ hết quần áo chẳng còn mặc I think I'm gonna cut my hair Và chắc tôi sẽ đi cắt tóc 'Cause these days, I don't feel like me, mm Vì dạo này hình như tôi không còn là chính mình nữa I think I'm gonna take a break from alcohol Và chắc tôi sẽ phải cai rượu Probably won't last that long Chắc sẽ không kéo dài được lâu But Lord knows I could use some sleep, mm Nhưng Chúa ơi, tôi cần được ngủ một giấc Changes Đổi thay They might drive you half insane but Có thể khiến ta phát điên nhưng It's killing you to stay the same but Nếu cứ thế này ta sẽ chết dần It's all gonna work out Nên mọi thứ rồi sẽ ổn thôi It's all gonna work out someday Ngày nào đó mọi thứ sẽ ổn thôi Moments Những khoảnh khắc Living with your eyes half open Ta sống nhưng vờ như không thấy You've been thinking 'bout these changes Ta biết rõ mình cần phải thay đổi It's all gonna work out Và mọi thứ sẽ ổn cả thôi It's all gonna work out someday Một ngày nào đó sẽ dần ổn cả thôi I think I'm gonna take some pills to fix my brain Có lẽ tôi cần phải uống thuốc để đầu óc bình thường lại 'Cause I tried every other way Vì tôi đã thử hết mọi cách khác But some things you can't fix yourself Nhưng có những điều ta chẳng thể tự mình giải quyết But it's sad that he's doing the same thing over and over Nên đáng buồn thay khi hắn ta cứ mãi giữ một thói quen độc hại And life ain't easy these days Và cuộc sống hiện tại cũng chẳng dễ dàng gì No, life ain't easy these days Không, cuộc sống nào đâu dễ dàng Changes Đổi thay They might drive you half insane but Có thể khiến ta phát điên nhưng It's killing you to stay the same but Nếu cứ thế này ta sẽ chết dần It's all gonna work out Nên mọi thứ rồi sẽ ổn thôi It's all gonna work out someday Ngày nào đó sẽ ổn cả thôi Moments Những khoảnh khắc Living with your eyes half open Ta sống nhưng vờ như không thấy You've been thinking 'bout these changes Ta biết rõ mình cần phải thay đổi It's all gonna work out Sẽ ổn cả thôi It's all gonna work out someday Một ngày nào đó sẽ dần ổn cả thôi Na-na-na-na, na, na, na Na-na-na-na, na, na, na Changes Những đổi thay They might drive you half insane but Có thể khiến ta phát điên nhưng It's killing you to stay the same but Nếu cứ thế này ta sẽ chết dần It's all gonna work out Tất cả sẽ ổn thôi It's all gonna work out someday Một ngày nào đó sẽ ổn cả thôi Moments Những khoảnh khắc Living with your eyes half open Ta sống nhưng vờ như không thấy You've been thinking 'bout these changes Ta biết rõ mình cần phải thay đổi It's all gonna work out Và mọi thứ sẽ ổn cả thôi It's all gonna work out someday Một ngày nào đó sẽ dần ổn cả thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.