Yêu thích
Xem thêm
Fighting flames of fire Chiến đấu với ngọn lửa Hang on the burning wires Lơ lửng trên sợi dây đang cháy We don't care anymore Nhưng ta chẳng còn bận tâm đến điều đó nữa Are we fading lovers? Tình yêu của đôi ta đang mờ nhạt sao? We keep wasting colors Chúng ta cứ đang lãng phí đi những gam màu hạnh phúc Maybe we should let this go Có lẽ ta nên để chuyện này qua đi We're falling apart, still we hold together Chúng ta đang dần xa nhau, nhưng vẫn giữ lấy nhau We've passed the end, so we chase forever Đôi ta đã vượt qua điểm kết thúc, nhưng mãi cứ đuổi theo nhau Cause this is all we know Vì đây là tất cả những điều chúng ta biết This feeling's all we know Cảm giác này là tất cả những gì ta có I'll ride my bike up to the road Anh chạy xe đạp khắp con đường Down the streets right through the city Vượt qua bao con phố I'll go everywhere you go Anh sẽ đến mọi nơi em đến From Chicago to the coast Từ Chicago đến bờ biển You tell me, "Hit this and let's go Em nói với anh rằng: "Hãy hút một điếu rồi đi Blow the smoke right through the window" Nhả khói thuốc bên song cửa sổ" Cause this is all we know Vì đây là tất cả những điều chúng ta biết Cause this is all we know Vì đây là tất cả những điều chúng ta biết Cause this is all we know Vì đây là tất cả những điều chúng ta biết Never face each other Không bao giờ đối mặt với nhau nữa One bed different covers Chung một giường nhưng chẳng chung chăn ấm We don't care anymore Chúng ta không còn bận tâm điều đó nữa Two hearts still beating Hai con tim vẫn cùng đang đập On with different rhythms Nhưng lại chẳng chung nhịp nữa Maybe we should let this go Có lẽ ta nên để chuyện này qua đi We're falling apart, still we hold together Chúng ta đang dần xa nhau, nhưng vẫn giữ lấy nhau We've passed the end, so we chase forever Đôi ta đã vượt qua điểm kết thúc, nhưng mãi cứ đuổi theo nhau Cause this is all we know Vì đây là tất cả những điều chúng ta biết This feeling's all we know Cảm giác này là tất cả những gì ta có I'll ride my bike up to the road Anh chạy xe đạp khắp con đường Down the streets right through the city Vượt qua bao con phố I'll go everywhere you go Anh sẽ đến mọi nơi em đến From Chicago to the coast Từ Chicago đến bờ biển You tell me, "Hit this and let's go Em nói với anh rằng: "Hãy hút một điếu rồi đi Blow the smoke right through the window" Nhả khói thuốc bên song cửa sổ" Cause this is all we know Vì đây là tất cả những điều chúng ta biết Cause this is all we know Vì đây là tất cả những điều chúng ta biết Cause this is all we know Vì đây là tất cả những điều chúng ta biết

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

All We Know

The Chainsmokers

The Chainsmokers

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

The Chainsmokers are an American DJ/producer duo consisting of Andrew Taggart and Alex Pall. The EDM-pop duo achieved a breakthrough with their 2014 song "#Selfie", which was a top twenty single in several countries. Their debut EP, Bouquet was released in October 2015 and featured the single "Roses", which reached the top 10 on the US Billboard Hot 100. "Don't Let Me Down" became their first top 5 single there and won the Grammy Award for Best Dance Recording at the 59th awards ceremony,[6] while "Closer" became their first number-one single on the chart. They have also won an American Music Award and five iHeartRadio Music Awards.

Xem thêm
Bình luận