Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Deep in my heart there's a fire, a burning heart Sâu trong trái tim anh có một ngọn lửa, một trái tim cháy bỏng Deep in my heart there's desire, for a start Sâu trong trái tim anh có một khao khát cho sự bắt đầu I'm dying in emotion Anh đang chìm đắm trong cảm xúc It's my world in fantasy Đó là thế giới trong ảo tưởng của anh I'm living in my, living in my dreams Anh đang sống trong những giấc mơ của mình You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh I'll keep it shining everywhere I go Anh sẽ giữ những điều đó soi sáng mỗi nơi anh đi You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh I'll be holding you forever, stay with you together Anh sẽ mãi mãi ôm chặt lấy em, ở cùng với em You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh Yeah, I'm feeling that our love will grow Yeah, anh cảm thấy tình yêu của chúng ta sẽ lớn lên You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh That's the only thing I really know Đó là điều duy nhất mà anh thực sự biết Let’s close this door and believe my burning heart Hãy đóng cánh cửa quá khứ và tin vào trái tim chân thành của anh Feeling alright, come on open up your heart Hãy rộng mở trái tim em khi em cảm thấy ổn I'll keep the candles burning Anh sẽ giữ những ngọn nến cháy mãi Let your body melt in mine Hãy để cơ thể em hòa hợp trong anh I'm living in my, living in my dreams Anh đang sống trong những giấc mơ của mình You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh I'll keep it shining everywhere I go Anh sẽ giữ những điều đó soi sáng mỗi nơi anh đi You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh I'll be holding you forever, stay with you together Anh sẽ mãi mãi ôm chặt lấy em, ở cùng với em You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh Yeah, I'm feeling that our love will grow Yeah, anh cảm thấy tình yêu của chúng ta sẽ lớn lên You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh That's the only thing I really know Đó là điều duy nhất mà anh thực sự biết You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh Yeah, I'm feeling that our love will grow Yeah, anh cảm thấy tình yêu của chúng ta sẽ lớn lên You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh That's the only thing I really know Đó là điều duy nhất mà anh thực sự biết You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.