Yêu thích
Xem thêm
Oh, I cannot explain Oh, anh không thể lý giải Every time it's the same Lần nào cũng vậy Oh I feel that it's real, take my heart Oh anh cảm thấy điều ấy là thật, hãy giữ lấy trái tim anh I've been lonely to long Anh đã cô đơn quá lâu rồi Oh, I can't be so strong Oh anh chẳng thể nào mạnh mẽ hơn Take a chance for romance, take my heart Hãy nắm bắt cơ hội cho câu chuyện tình lãng mạn này, nắm giữ trái tim anh đi I need you so Anh thực sự cần em There's no time I'll ever go Không còn thời gian nữa, anh chắc phải đi thôi Cheri Cheri Lady Tiểu thư yêu dấu Goin' through a motion Đi qua những cảm xúc Love is where you find it Em sẽ tìm thấy nơi tình yêu hiện hữu Listen to your heart Hãy lắng nghe tiếng gọi nơi con tim em Cheri Cheri Lady Tiểu thư yêu dấu Livin' in devotion Hãy sống hết mình Always like the first time Như mãi là lần đầu tiên Let me take a part Hãy để cho anh là một phần của em Cheri Cheri Lady Tiểu thư yêu dấu Like there's no tomorrow Hãy sống như thể không có ngày mai Take my heart don't lose it Hãy giữ và đừng đánh mất trái tim anh Listen to your heart Hãy lắng nghe trái tim mình Cheri Cheri Lady Tiểu thư yêu dấu To know you is to love you Anh đã phải lòng em ngay lần đầu gặp gỡ If you call me baby, I'll be always yours Hãy gọi một tiếng anh yêu đi, anh sẽ mãi thuộc về em I get up, I get down Hy vọng để rồi lại thất vọng Oh my world turns around Oh thế giới của anh dường như bị đảo lộn Who is right, who is wrong Ai đúng, ai sai I don't know Anh chẳng thể biết được I've got pain in my heart Lòng anh đã tổn thương Gotta love in my soul Nhưng linh hồn thì chìm đắm trong tình yêu Easy come but I think easy go Tình yêu dễ đễn nhưng cũng dễ đi I need you so Anh rất cần em All those times I move so slow Tất cả thời gian đó anh vẫn đợi em Cheri Cheri Lady Tiểu thư yêu dấu Goin' through a motion Đi qua những cảm xúc Love is where you find it Em sẽ tìm thấy nơi tình yêu hiện hữu Listen to your heart Hãy lắng nghe tiếng gọi nơi con tim em Cheri Cheri Lady Tiểu thư yêu dấu Livin' in devotion Hãy sống hết mình Always like the first time Như mãi là lần đầu tiên Let me take a part Hãy để cho anh là một phần của em Cheri Cheri Lady Tiểu thư yêu dấu Like there's no tomorrow Hãy sống như thể không có ngày mai Take my heart don't lose it Hãy giữ và đừng đánh mất trái tim anh Listen to your heart Hãy lắng nghe trái tim mình Cheri Cheri Lady Tiểu thư yêu dấu To know you is to love you Anh đã phải lòng em ngay lần đầu gặp gỡ If you call me baby, I'll be always yours Hãy gọi một tiếng anh yêu đi, anh sẽ mãi thuộc về em Cheri Cheri Lady Tiểu thư yêu dấu To know you is to love you Anh đã phải lòng em ngay lần đầu gặp gỡ If you call me baby, I'll be always yours Hãy gọi một tiếng anh yêu đi, anh sẽ mãi thuộc về em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

Modern Talking

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Modern Talking was a German duo consisting of Thomas Anders and Dieter Bohlen. They have been referred to as Germany's most successful pop duo, and have had a number of hit singles, reaching the top five in many countries. Some of their most popular and widely known singles are "You're My Heart, You're My Soul", "You Can Win If You Want", "Cheri, Cheri Lady", "Brother Louie", "Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)" and "Geronimo's Cadillac".

Modern Talking worked together from 1983 to 1987, when the band split up. In 1997, they reunited and made a successful comeback, recording and releasing music from 1998 to 2003. The duo released singles which again entered the top ten in Germany and abroad. Some of those singles were "You're My Heart, You're My Soul '98", "You Are Not Alone" and "TV Makes the Superstar".

Xem thêm
Bình luận