Yêu thích
Xem thêm
I can't believe she's gone Anh không thể tin được em đã ra đi I can't believe Anh không thể tin rằng That we're not together anymore Chúng ta không còn được ở bên nhau nữa Something in her eyes Có điều gì đó trong mắt em I've never seen before Mà anh chưa từng thấy trước đây It took me by surprise Em khiến anh bàng hoàng When she said Khi em nói rằng I'm not in love anymore Em không còn yêu anh nữa Oh, baby Ôi, em yêu I keep holdin' on Anh cứ day dứt mãi Can't let go Không thể quên được Please let me know Xin hãy cho anh biết Why does it rain? Tại sao trời lại mưa? Why does it hurt? Tại sao lòng lại đau? Please God explain Xin Chúa giải thích cho con biết 'Cause I don't understand Vì con không thể hiểu được Love made me fly Tình yêu chắp cánh cho con Now I just cry Giờ đây con chỉ biết khóc Please tell me why (oh, my baby) Hãy nói cho anh biết tại sao (Ôi, em yêu) Why does it rain? Tại sao trời lại mưa? We used to be as one Chúng ta từng là một cặp We never were apart Không thể tách rời The sun was always shinin' in my heart Anh đã luôn hạnh phúc khi có em ở bên Now those days are gone Giờ đây những ngày tháng đó đã qua I miss the love we had Anh nhớ tình yêu chúng ta từng có No one ever told me Không ai nói cho anh biết rằng Life could be so sad Cuộc sống sẽ đau buồn khi không có em Oh, baby Ôi, em yêu I keep holdin' on Anh cứ day dứt mãi Can't let go Không thể quên được Please let me know Xin hãy cho anh biết Why does it rain? Tại sao trời lại mưa? Why does it hurt? Tại sao lòng lại đau? Please God explain Xin Chúa giải thích cho con biết 'Cause I don't understand Vì con không thể hiểu được Love made me fly Tình yêu chắp cánh cho con Now I just cry Giờ đây con chỉ biết khóc Please tell me why (oh, tell me) Hãy nói cho anh biết tại sao (nói cho anh biết) Why does it rain? Tại sao trời lại mưa? (oh, my baby) (Ôi em yêu) I keep holdin' on Anh cứ day dứt mãi Can't let go Không thể quên được Please let me know Xin hãy cho anh biết Ooh, why does it rain? Tại sao trời lại mưa? Why does it hurt? Tại sao lòng lại đau? Please God explain Xin Chúa giải thích cho con biết 'Cause I don't understand Vì con không thể hiểu được Love made me fly Tình yêu chắp cánh cho con Now I just cry Giờ đây con chỉ biết khóc Please tell me why Hãy nói cho anh biết tại sao Why does it rain? Tại sao trời lại mưa? (Why does it hurt?) (Tại sao lòng lại đau?) Please God explain Xin Chúa giải thích cho con biết 'Cause I don't understand Vì con không thể hiểu được Love made me fly Tình yêu chắp cánh cho con (now I just cry) (Giờ đây con chỉ biết khóc) Please tell me why Hãy nói cho anh biết tại sao Why does it rain? Tại sao trời lại mưa?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.