Yêu thích
Xem thêm
Doctor, actor, lawyer or a singer Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ Why not president, be a dreamer Sao không phải là tổng thống nhỉ, hãy là kẻ mộng mơ đi You can be just the one you wanna be Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn Police man, fire fighter or a post man Cảnh sát, lính cứu hỏa hay là người đưa thư Why not something like your old man Sao không phải là một nghề như bố của bạn You can be just the one you wanna be Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn Doctor, actor, lawyer or a singer Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ Why not president, be a dreamer Sao không phải là tổng thống nhỉ, hãy là kẻ mộng mơ đi You can be just the one you wanna be Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn I know that we all got one thing Tôi biết chúng ta đều có một thứ That we all share together Mà ta đều chia sẻ cùng nhau We got that one nice dream Chúng ta có một ước mơ thật đẹp We live for Mà chúng ta luôn sống vì nó You never know what life could bring Bạn không bao giờ biết cuộc sống sẽ mang đến những điều gì Coz nothing lasts forever Vì không có gì tồn tại mãi mãi Just hold on to the team Chỉ cần ở bên cạnh đồng đội You play for Mà bạn đang tham gia cùng I know you could reach the top Tôi biết bạn có thể đạt được đỉnh cao Make sure that you won't stop Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không bỏ cuộc Be the one that you wanna be Hãy trở thành bất cứ ai mà bạn muốn Now sing this with me Nào, hãy hát cùng với tôi Doctor, actor, lawyer or a singer Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ Why not president, be a dreamer Sao không phải là tổng thống nhỉ, hãy là kẻ mộng mơ đi You can be just the one you wanna be Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn Police man, fire fighter or a post man Cảnh sát, lính cứu hỏa hay là người đưa thư Why not something like your old man Sao không phải là một nghề như bố của bạn You can be just the one you wanna be Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn We may have different ways to think Chúng ta có thể có những cách suy nghĩ khác nhau But it doesn't really matter Nhưng điều đó không thành vấn đề We all caught up in the steam of this life Chúng ta đều bắt kịp nhau trong sự nỗ lực giữa cuộc sống này Focus on every little thing Tập trung vào những điều nhỏ nhặt nhất That's what does really matter Vì có thể những điều đó sẽ làm nên những chuyện to lớn Luxury cars and bling that's not real life Những chiếc xe hơi xa hoa và trang sức lấp lánh, đó không phải cuộc sống thật sự đâu I know you could reach the top Tôi biết bạn có thể đạt được đỉnh cao Make sure that you won't stop Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không bỏ cuộc Be the one that you wanna be Hãy trở thành bất cứ ai mà bạn muốn Now sing this with me Nào, hãy hát cùng với tôi Doctor, actor, lawyer or a singer Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ Why not president, be a dreamer Sao không phải là tổng thống nhỉ, hãy là kẻ mộng mơ đi You can be just the one you wanna be Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn Police man, fire fighter or a post man Cảnh sát, lính cứu hỏa hay là người đưa thư Why not something like your old man Sao không phải là một nghề như bố của bạn You can be just the one you wanna be Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn Last year I used to dream about this day Năm ngoái tôi đã từng mơ về ngày này Now I'm here I'm singing for you Và bây giờ, tôi ở đây, hát cho bạn nghe I hope I could inspire you Tôi hy vọng mình có thể truyền cảm hứng cho bạn Coz I've got all the love Bởi vì tôi đã đặt tất cả tình yêu của mình Coz I've got all love for you Bởi vì tôi đã đặt tất cả tình yêu của mình dành cho bạn Doctor, actor, lawyer or a singer Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ Why not president, be a dreamer Sao không phải là tổng thống nhỉ, hãy là kẻ mộng mơ đi You can be just the one you wanna be Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn Police man, fire fighter or a post man Cảnh sát, lính cứu hỏa hay là người đưa thư Why not something like your old man Sao không phải là một nghề như bố của bạn Doctor, actor, lawyer or a singer Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ Why not president, be a dreamer Sao không phải là tổng thống nhỉ, hãy là kẻ mộng mơ đi You can be just the one you wanna be Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn Police man, fire fighter or a post man Cảnh sát, lính cứu hỏa hay là người đưa thư Why not something like your old man Sao không phải là một nghề như bố của bạn You can be just the one you wanna be Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn Doctor, actor, lawyer or a singer Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ Why not president, be a dreamer Sao không phải là tổng thống nhỉ, hãy là kẻ mộng mơ đi You can be just the one you wanna be Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn Police man, fire fighter or a post man Cảnh sát, lính cứu hỏa hay là người đưa thư Why not something like your old man Sao không phải là một nghề như bố của bạn You can be just the one you wanna be Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.