Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Been two years, our memories are blurred Hai năm trôi qua, kỷ niệm đôi ta đã phai mờ Hadn't heard your voice, no, not a word Em chẳng nghe được giọng nói của anh But still they, they talk about the things we were Nhưng mọi người vẫn bàn tán về chuyện hai ta They talk about us Họ nói về chúng ta But I don't know the things that you have heard Nhưng em không biết anh đã nghe thấy những gì She's dancing on your feet Nghe nói cô ấy đang được anh dìu bước With our song on repeat Nhảy theo bài hát của đôi ta She painted every role of us Cô ấy làm mọi thứ ta đã từng She's taking off her clothes Cô ấy còn trút bỏ quần áo In the bed you kept me warm Trên chiếc giường anh từng sưởi ấm cho em Heard she's everything I never was Nghe nói cô ấy có mọi thứ mà em chưa từng có No, I'm not her, no, never will Không, em không phải là cô ấy, sẽ không bao giờ Never gonna move like her, move like Chẳng bao giờ giống như cô ấy I'm not her, no, never will Em không phải là cô ấy, sẽ không bao giờ Never gonna look like her, be like Chẳng bao giờ trông giống cô ấy I'm not her, I'm not her (no) Em không phải là cô ấy, em không phải là cô ấy (không) At least that's what I've heard Ít ra em nghe người ta bảo thế Me, myself, just stumbled on the clue Bản thân em, vừa chợt nhận ra một điều The thing I thought was missing wasn't you Rằng điều em nghĩ mình đang còn thiếu không phải là anh And now I'm no longer scared to meet the night Và giờ em không còn sợ đối diện bóng đêm I'm doing alright Em đang rất ổn Me, myself, we started something new Bản thân em, đã bắt đầu một cuộc sống mới She's dancing on your feet Nhưng em nghe nói cô ấy đang được anh dìu bước With our song on repeat Nhảy theo bài hát của đôi ta She painted every role of us Cô ấy làm mọi thứ ta đã từng She's taking off her clothes Cô ấy còn trút bỏ quần áo In the bed you kept me warm Trên chiếc giường anh từng sưởi ấm cho em Heard she's everything I never was Nghe nói cô ấy có mọi thứ mà em chưa từng có No, I'm not her, no, never will Không, em không phải là cô ấy, sẽ không bao giờ Never gonna move like her, move like Sẽ không bao giờ hành động như cô ấy I'm not her, no, never will Em không phải là cô ấy, sẽ không bao giờ Never gonna look like her, be like Sẽ không bao giờ trông giống như cô ấy I'm not her, I'm not her (no) Em không phải là cô ấy, em không phải là cô ấy (không) At least that's what I've heard Ít ra đó là điều em nghe được Been told that she's the opposite Nghe kể rằng cô ấy trái ngược với em I kinda like the sound of it Em nghe nói thế cũng khá vui mừng And there's no one like me Vì nào có ai giống được em And that makes it easier Và điều đó làm mọi chuyện dễ dàng hơn No, I'm not her, no Không, em không phải là cô ấy, Never will Sẽ không bao giờ là cô ấy Never gonna move like her, move like Sẽ không bao giờ hành động như cô ấy I'm not her, no Em không phải cô ấy Never will Sẽ không bao giờ là cô ấy Never gonna look like her, be like Sẽ không bao giờ trông giống cô ấy I'm not her Em không phải cô ấy Say, I'm not her Em nói em không phải cô ấy No, I'm not her, oh, and I'll never be Em không phải là cô ấy, em không phải là cô ấy (không) At least that's what I've heard Ít ra đó là điều em nghe được

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.