Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Now I'm home, but I cannot stay Giờ đây tôi ở quê nhà, nhưng không thể ở lại I dream of you every day Tôi mơ về em mỗi ngày Got to know every inch of you Cần phải hiểu rõ về em Will you make my dream come true? Liệu em sẽ biến giấc mơ của tôi thành sự thật chứ? There's no place like home they say Không có nơi nào bằng nhà mình, người ta nói thế You're my home, so hear me pray Em là mái ấm của tôi, vì vậy hãy nghe tôi nguyện cầu I don't know you, but I need more time Tôi không hiểu em, nhưng tôi cần thêm thời gian Promise me you'll be mine Hứa với tôi rồi một ngày em sẽ là của tôi Birds are flying over Europe skies Những cánh chim đang tung bay khắp bầu trời châu Âu Tell me please why can't I? Hãy nói tôi biết vì cớ gì mà tôi không thể? Times have changed, but so have I Thời gian thay đổi, nhưng tôi cũng vậy I view my life through your eyes Tôi nhìn thấy cuộc sống mình qua đôi mắt em On the go in my tourist's shoes Bận rộn với cuộc hành trình của người lữ khách But I'll stay truthful to you Nhưng tôi vẫn sẽ thành thật với em Cause there's no place like home they say Bởi vì không có nơi đâu bằng nhà, họ nói thế You're my home, so I guess I'll stay Em là mái ấm của tôi, vì vậy tôi sẽ ở lại I don't know you, but I need more time Tôi không hiểu em, nhưng tôi cần thêm thời gian Promise me you'll be mine Hứa với tôi rồi một ngày em sẽ là của tôi Birds are flying over Europe skies Những cánh chim đang tung bay khắp bầu trời châu Âu Tell me please why can't I? Hãy nói tôi biết vì cớ gì mà tôi không thể? I don't know you, but I need more time Tôi không hiểu em, nhưng tôi cần thêm thời gian Promise me you'll be mine Hứa với tôi rồi một ngày em sẽ là của tôi Birds are flying over Europe skies Những cánh chim đang tung bay khắp bầu trời châu Âu Tell me please why can't I? Hãy nói tôi biết vì cớ gì mà tôi không thể?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.