Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'm waking up to ash and dust Tôi bừng tỉnh giấc giữa lớp tro bụi mù mịt I wipe my brow and I sweat my rust Tôi lau đôi lông mày và đổ mồ hôi gỉ sắt I'm breathing in, the chemicals Tôi đang hít thở trong bầu không khí các chất hóa học I'm breaking in, shaping up Tôi cố xông tới, tìm đường thoát thân Then checking out on the prison bus Thế rồi lại bị kẹt trên chiếc xe chở tù nhân This is it, the apocalypse, whoa Chính là đây, ngày tận thế I'm waking up, I feel it in my bones Tôi đang thức giấc, tôi cảm nhận được điều đó từ tận trong xương tủy (Enough) to make my systems blow Đủ mạnh để thổi bay cơ thể của chính mình Welcome to the new age, to the new age Chào mừng bước vào thời đại mới, thời đại mới Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive Whoa, whoa, tôi đã bị nhiễm xạ, nhiễm chất phóng xạ I'm breaking in, shaping up Tôi cố vượt ra ngoài, tìm đường thoát thân Then checking out on the prison bus Thế rồi lại bị kẹt trên chiếc xe chở tù nhân This is it, the apocalypse, whoa Chính là đây, một sự khải huyền I'm waking up, I feel it in my bones Tôi đang thức giấc, tôi cảm nhận được điều đó từ tận trong xương tủy (Enough) to make my systems blow Đủ mạnh để thổi bay cơ thể của chính mình Welcome to the new age, to the new age Chào mừng bước vào thời đại mới, thời đại mới Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive Whoa, whoa, tôi đã bị nhiễm xạ, nhiễm chất phóng xạ All systems go, sun hasn't died Mọi người đều mất niềm hy vọng, nhưng ánh mặt trời vẫn chưa hề tắt Deep in my bones, straight from inside Tận trong xương tủy tôi, một sự thức tỉnh bùng lên I'm waking up, I'm waking up Tôi đang thức tỉnh I feel it in my bones Tôi cảm nhận được điều đó từ trong xương tủy (Enough) to make my systems blow Đủ mạnh để thổi bay cơ thể của chính mình Welcome to the new age, to the new age Chào mừng bước vào thời đại mới, thời đại mới Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive Whoa, whoa, tôi đã bị nhiễm xạ, nhiễm chất phóng xạ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.