Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Switch on the sky and the stars glow for you Đến với bầu trời và những vì sao sẽ bừng sáng vì bạn Go see the world 'cause it's all so brand new Ngắm nhìn thế giới vì mọi thứ hoàn toàn mới Don't close your eyes 'cause your future's ready to shine Đừng nhắm mắt lại vì tương lai của bạn đã sẵn sàng tỏa sáng It's just a matter of time, before we learn how to fly Chỉ là vấn đề thời gian, trước khi chúng ta có thể tung bay Welcome to the rhythm of the night Chào mừng bạn đến với nhịp điệu của đêm tối There's something in the air you can't deny Có vài điều tràn ngập nơi đây mà bạn không thể chối từ It's been fun but now I've got to go Thật vui nhưng tôi phải đi rồi Life is way too short to take it slow Cuộc sống này quá ngắn để mà cứ chậm rãi But before I go and hit the road Nhưng trước khi lên đường I gotta know, 'til then Tôi phải biết, cho đến When can we do this again? Khi nào chúng ta làm điều này một lần nữa? Oh oh oh oh Oh oh oh oh When can I see you again? Khi nào tôi mới được gặp lại bạn? Oh oh oh oh Oh oh oh oh When can we do this again? Khi nào chúng ta làm điều này một lần nữa? Oh oh oh oh Oh oh oh oh I gotta know, when can I see you again? Tôi phải biết, khi nào tôi mới được gặp lại bạn? (When can I see you again?) (Khi nào tôi mới được gặp lại bạn?) Joined at the hip, yeah your sidekick needs you Cùng sát cánh bên nhau, yeah người bạn đồng hành cần có bạn Life is a trip and the road map leads you Cuộc đời là những chuyến đi và bản đồ sẽ dẫn lối bạn Look all around at the mountains you haven't climbed Hãy nhìn xung quanh những dãy núi mà bạn chưa từng leo lên It's just a matter of time, before we learn how to fly Chỉ là vấn đề thời gian, trước khi chúng ta có thể tung bay Welcome to the rhythm of the night Chào mừng bạn đến với nhịp điệu của đêm tối There's something in the air you can't deny Có vài điều trong khoảng không kia mà bạn không thể chối từ It's been fun but now I've got to go Thật vui nhưng tôi phải đi rồi Life is way too short to take it slow Cuộc sống này quá ngắn để mà cứ chậm rãi But before I go and hit the road Nhưng trước khi lên đường I gotta know, 'til then Tôi phải biết, cho đến khi nào When can we do this again? Chúng ta mới lại vui như thế này? Oh oh oh oh Oh oh oh oh When can I see you again? Khi nào tôi mới được gặp lại bạn? Oh oh oh oh Oh oh oh oh When can we do this again? Khi nào chúng ta làm điều này một lần nữa? Oh oh oh oh Oh oh oh oh I gotta know Tôi phải biết When can I see you again? Khi nào tôi mới được gặp lại bạn? Don't close your eyes 'cause your future's ready to shine Đừng nhắm mắt lại vì tương lai của bạn đã sẵn sàng tỏa sáng It's just a matter of time, before we learn how to fly Chỉ là vấn đề thời gian, trước khi chúng ta có thể tung bay Welcome to the rhythm of the night Chào mừng bạn đến với nhịp điệu của đêm tối There's something in the air you can't deny Có vài điều trong khoảng không kia mà bạn không thể chối từ So let me know before I wave goodbye Vì vậy hãy cho tôi biết trước khi tôi chào tạm biệt When can I see you again? Khi nào tôi mới được gặp lại bạn? Oh oh oh oh Oh oh oh oh When can we do this again? Khi nào chúng ta làm điều này một lần nữa? Oh oh oh oh Oh oh oh oh When can I see you again? Khi nào tôi mới được gặp lại bạn? Oh oh oh oh Oh oh oh oh When can we do this again? Khi nào chúng ta làm điều này một lần nữa? Oh oh oh oh Oh oh oh oh Yeah, it's been fun but now I've got to go Yeah, thật vui nhưng tôi phải đi rồi Life is way too short to take it slow Cuộc sống này quá ngắn để mà cứ chậm rãi But before I go and hit the road Nhưng trước khi lên đường Tell me when Hãy nói với tôi khi nào When can I see you again? Khi nào tôi mới được gặp lại bạn?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.