Yêu thích
Xem thêm
Here I am, this is me Tôi đang ở đây, chính là tôi There is no where else on earth I'd rather be Không có nơi nào khác trên Trái đất ngoài nơi này Here I am, it's just me and you Tôi đang ở đây, chỉ có bạn và tôi And tonight we'll make our dreams come true Và đêm nay chúng ta sẽ biến giấc mơ của mình thành hiện thực It's a new world, it's a new start Đó là một thế giới mới, một khởi đầu mới It's alive with the beating of young hearts Nó mang sức sống với nhịp đập của những trái tim trẻ tuổi It's a new day, it's a new plan Đó là một ngày mới, một kế hoạch mới I've been waiting for you, here I am Tôi đang chờ bạn đấy nhé, tôi đang ở đây Here I am Tôi đang ở đây Here we are, we've just begun Chúng ta đang ở đây, chúng ta chỉ mới bắt đầu And after all this time our time has come Và sau tất cả thời gian này thì cũng đã đến lúc Yeah, here we are, still going strong Yeah, chúng ta vẫn ở đây mạnh mẽ bước tới Right here in the place where we belong Ngay tại nơi này nơi chúng ta thuộc về Ooh! It's a new world, it's a new start Ồ! Đó là một thế giới mới, một khởi đầu mới It's alive with the beating of young hearts Nó mang sức sống với nhịp đập của những trái tim trẻ tuổi It's a new day, it's a new plan Đó là một ngày mới, một kế hoạch mới I've been waiting for you, here I am Tôi đang chờ bạn đấy nhé, tôi đang ở đây Yeah here I am Yeah tôi đang ở đây Here I am Tôi đang ở đây Here I am, this is me Tôi đang ở đây, chính là tôi There is no where else on earth I'd rather be Không có nơi nào khác trên Trái đất ngoài nơi này Here I am, just me and you Tôi đang ở đây, chỉ có bạn và tôi Tonight we'll make our dreams come true Đêm nay chúng ta sẽ biến giấc mơ của mình thành hiện thực Ooh! It's a new world, it's a new start Ồ! Đó là một thế giới mới, một khởi đầu mới It's a live with the beating of young hearts Nó mang sức sống với nhịp đập của những trái tim trẻ tuổi It's a new day, it's a new plan Đó là một ngày mới, một kế hoạch mới I've been waiting for you Tôi đang chờ bạn đấy nhé Ooh! It's a new world, it's a new start Ồ! Đó là một thế giới mới, một khởi đầu mới It's a live with the beating of young hearts Nó mang sức sống với nhịp đập của những trái tim trẻ tuổi It's a new day, it's a new plan Đó là một ngày mới, một kế hoạch mới I've been waiting for you, ooh... Here I am Tôi đang chờ bạn đấy nhé... Tôi đang ở đây Here I am Tôi đang ở đây Ooh, right next to you Ồ, ngay bên cạnh bạn And suddenly the world is all brand new Và thế giới bỗng trở nên hoàn toàn mới mẻ Here I am Tôi đang ở đây I'm gonna stay Tôi sẽ ở lại đây Now there is nothing standing in our way Bây giờ không còn gì cản đường của chúng tôi Ooh! Here I am Ôi! Tôi ở đây This is me Đây chính là tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Here I Am

Bryan Adams

Bryan Adams

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Bryan Guy Adams, OC OBC (born 5 November 1959) is a Canadian singer, songwriter, record producer, guitarist, photographer, philanthropist and activist.

Adams rose to fame in North America with his 1983 album Cuts Like a Knife and turned into a global star with his 1984 album Reckless which produced some of his best known songs including "Run to You" and "Summer of '69". In 1991, he released "(Everything I Do) I Do It for You" from the album Waking Up the Neighbours and the song became a world-wide hit which went to number 1 in many countries, including 16 consecutive weeks in the United Kingdom, a new record. Adams also had the U.S. Billboard Hot 100 number-one singles "Heaven", "All for Love" and "Have You Ever Really Loved a Woman?"

Xem thêm
Bình luận