Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Tell everybody I'm on my way Nói với mọi người rằng tôi đang đến New friends and new places to see Sẽ nhìn thấy những người bạn mới và những nơi mới With blue skies ahead, yes I'm on my way Với bầu trời xanh ở phía trước, vâng, tôi đang đến đây And there's no where else that I'd rather be Và không có nơi nào khác tôi muốn đến hơn Tell everybody I'm on my way Nói với mọi người rằng tôi đang đến And I'm loving every step I take Và tôi yêu mỗi bước chân tôi đi With the sun beatin' down, yes I'm on my way Với ánh nắng đang khiến tôi chán nản, vâng tôi đang trên đường đến đây And I can't keep this smile off my face Và tôi không thể giữ nụ cười trên môi 'Cause there's nothing like seein' each other again Vì không gì bằng được nhìn nhau lần nữa No matter what the distance between Dù có cách xa bao nhiêu And the stories that we tell will make you smile Và những chuyện mà chúng tôi kể sẽ làm bạn cười đấy Oh it really lifts my heart Ồ, nó thật sự làm tôi phấn khởi So tell 'em all I'm on my way Vì vậy hãy nói cho họ biết tôi đang trên đường đến New friends and new places to see Sẽ nhìn thấy những người bạn mới và những nơi mới And to sleep under the stars, who could ask for more Và ngủ dưới những vì sao, ai có thể đòi hỏi thêm nữa With the moon keeping watch over me Với ánh trăng luôn dõi theo tôi Not the snow not the rain can change my mind Không có mưa tuyết nào có thể thay đổi ý chí tôi The sun will come out wait and see Mặt trời sẽ lên cao chờ xem And the feeling of the wind in your face can lift your heart Và cảm giác gió thoảng trên mặt có thể làm bạn phấn chấn đấy Oh, there's no where I would rather be Ồ, không có nơi nào tôi muốn đến hơn nữa 'Cause I'm on my way now Vì giờ tôi đang trên đường đến Well and true, I'm on my way now Giờ đây tôi đang hoàn toàn trên đường đến đây Tell everybody I'm on my way Hãy nói với mọi người rằng tôi đang trên đường đến And I just can't wait to be there Và tôi chỉ nóng lòng để đến đó With blue skies ahead yes I'm on my way Với bầu trời xanh ở phía trước, vâng, tôi đang đến đây And nothing but good times to share Và không mang theo gì ngoài những thời gian đẹp đẽ để chia sẻ So, tell everybody I'm on my way Vì vậy hãy nói mọi người rằng tôi đang đến đây And I just can't wait to be home Và tôi nóng lòng được trở về nhà With the sun beatin' down yes I'm on my way Với ánh nắng đang khiến tôi chán nản, vâng tôi đang trên đường đến đây And nothing but good times to show Và không mang theo gì ngoài những thời gian đẹp đẽ để chia sẻ I'm on my way Tôi đang đến đây Yes, I'm on my way Vâng tôi đang trên đường đến đây

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.