Yêu thích
Xem thêm
When I'm soaking in my bath Khi tớ ngâm mình trong bồn tắm I dump you in the tub Tớ thả cậu xuống bồn tắm There's no need to say another word Không cần phải nói bất cứ điều gì You had me at "Glub" Cậu chỉ nói được "Glub" Your bowl became my world Bể cá của cậu trở thành thế giới của tớ So my world is empty now Vì vậy thế giới của tớ giờ đang trống rỗng All my love's caught in your filter Tất cả tình yêu của tớ đều dành cho cậu It needs to get to you somehow Bằng cách nào đó tình yêu đó phải được dành cho cậu They say that there's plenty of fish in the sea Dù cho ngoài kia có hàng ngàn con cá But you're the only one for me Nhưng với tớ cậu là duy nhất Without you, I'm a fish out of water Không có cậu, tớ như con cá không gặp được nước I'm hooked, please throw a line to me Tớ thích cậu cực kì, hãy giúp tớ thoát ra đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Fish Out Of Water

Disney Channel

Disney Channel

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Disney Channel (originally called The Disney Channel from 1983 to 1997 and commonly shortened to Disney from 1997 to 2002) is an American basic cable and satellite television network that serves as the flagship property of owner Disney Channels Television Group, itself a unit of the Disney Media Networks division of The Walt Disney Company.

Xem thêm
Bình luận