Fish Out Of Water

Thể loại: Nhạc hoạt hình Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Fish Out Of Water. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

DISNEY CHANNEL

When I'm soaking in my bath
Khi tớ ngâm mình trong bồn tắm
I dump you in the tub
Tớ thả cậu xuống bồn tắm
There's no need to say another word
Không cần phải nói bất cứ điều gì
You had me at "Glub"
Cậu chỉ nói được "Glub"
Your bowl became my world
Bể cá của cậu trở thành thế giới của tớ
So my world is empty now
Vì vậy thế giới của tớ giờ đang trống rỗng
All my love's caught in your filter
Tất cả tình yêu của tớ đều dành cho cậu
It needs to get to you somehow
Bằng cách nào đó tình yêu đó phải được dành cho cậu
They say that there's plenty of fish in the sea
Dù cho ngoài kia có hàng ngàn con cá
But you're the only one for me
Nhưng với tớ cậu là duy nhất
Without you, I'm a fish out of water
Không có cậu, tớ như con cá không gặp được nước
I'm hooked, please throw a line to me
Tớ thích cậu cực kì, hãy giúp tớ thoát ra đi