Yêu thích
Xem thêm
Oh, the power to be strong Nguồn năng lượng để trở nên mạnh mẽ And the wisdom to be wise Và sự hiểu biết để trở nên khôn ngoan All these things will Mọi thứ đó sẽ Come to you in time Đến với con vào đúng thời điểm On this journey that you're making Trên cuộc hành trình mà con tạo nên There'll be answers that you'll seek Sẽ có những câu trả lời mà con tìm kiếm And it's you who'll climb the mountain Và chính là con người sẽ trèo lên những dãy núi It's you who'll reach the peak Chính là con người sẽ đạt đến đỉnh cao Son of Man, look to the sky Con trai, hãy nhìn lên bầu trời Lift your spirit, set it free Hãy thư giãn, cho lòng thanh thản Some day you'll walk tall with pride Một ngày nào đó con sẽ bước đi đầy kiêu hãnh Son of Man, a man in time you'll be Con trai, đến lúc con sẽ trở thành một người đàn ông Though there's no one there to guide you Mặc dù không có ai ở bên dẫn lối No one to take your hand Cũng chẳng có ai nâng đỡ But with faith and understanding Nhưng với niềm tin và trí tuệ You will journey from boy to man Con từ một cậu bé sẽ trở thành người đàn ông Son of Man, look to the sky Con trai, hãy nhìn lên bầu trời Lift your spirit, set it free Hãy thư giãn, cho lòng thanh thản Some day you'll walk tall with pride Một ngày nào đó con sẽ bước đi đầy kiêu hãnh Son of Man, a man in time you'll be Con trai, đến lúc con sẽ trở thành một người đàn ông In learning you will teach Trong khi học hỏi con sẽ dạy cho người And in teaching you will learn Và khi dạy cho người, con sẽ học được You'll find your place beside the ones you love Con sẽ tìm thấy vị trí của mình bên cạnh những người con yêu thương Oh, and all the things you dreamed of Và mọi thứ con hằng mơ ước The visions that you saw Những ảo tưởng mà con đã thấy Well, the time is drawing near now Giờ thời gian đã gần kề rồi It's yours to claim in all Nó là của con hãy nhận hết con nhé Son of Man, look to the sky Con trai, hãy nhìn lên bầu trời Lift your spirit, set it free Hãy thư giãn, cho lòng thanh thản Some day you'll walk tall with pride Một ngày nào đó con sẽ bước đi đầy kiêu hãnh Son of Man, a man in time you'll be Con trai, đến lúc con sẽ trở thành một người đàn ông Son of Man Con trai Son of Man's a man for all to see Tất cả trông đợi con trở thành một người đàn ông

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Son Of Man

Phil Collins

Phil Collins

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Philip David Charles "Phil" Collins LVO is an English singer, songwriter, instrumentalist, record producer and actor. He is known as the drummer and lead singer in the rock band Genesis and as a solo artist. Between 1983 and 1990, Collins scored three UK and seven US number-one singles in his solo career. When his work with Genesis, his work with other artists, as well as his solo career is totalled, Collins had more US top 40 singles than any other artist during the 1980s. His most successful singles from the period include "In the Air Tonight", "Against All Odds", "Sussudio" and "Another Day in Paradise".

Xem thêm
Bình luận