Yêu thích
Xem thêm
Hey, slow it down Này, chậm lại chút nào Whataya want from me? Em muốn gì từ tôi? Yeah, I'm afraid Đúng vậy, tôi cảm thấy e sợ Whataya want from me? Em muốn gì từ tôi? There might have been a time Có thể có những lúc When I would give myself away Khi mà tôi buông xuôi chính mình Oh once upon a time Ôi, khi xưa lâu rồi I didn't give a damn Tôi chẳng thèm quan tâm But now here we are Nhưng giờ chúng ta ở đây So whataya want from me? Vậy thì em muốn gì ở tôi? Whataya want from me? Em muốn gì từ tôi? Just don't give up, I'm workin' it out Đừng từ bỏ, tôi đang cố giải quyết mọi chuyện Please don't give in, I won't let you down Xin em đừng nhượng bộ, tôi sẽ không để em thất vọng đâu It messed me up, need a second to breathe Mọi chuyện khiến tôi đau khổ, tôi cần chút thời gian để thở Just keep coming around, hey Hãy cứ đến bên tôi Whataya want from me? Em muốn gì từ tôi? Yeah, it's plain to see Đúng vậy, thật quá rõ ràng để thấy That baby you're beautiful Rằng em yêu à, em rất đẹp And there's nothing wrong with you Và chẳng có khuyết điểm gì It's me, I'm a freak Đó là tôi, một thằng chẳng ra gì But thanks for lovin' me Nhưng cảm ơn em vì đã yêu tôi Cause you're doing it perfectly Vì những gì em đang làm thật tuyệt vời There might have been a time Có thể sẽ có những lúc When I would let you slip away Khi tôi để em ra đi I wouldn't even try Tôi thậm chí sẽ không cố gắng nữa But I think you could save my life Nhưng tôi nghĩ em có thể cứu rỗi cuộc đời tôi Just don't give up, I'm workin' it out Đừng từ bỏ, tôi đang cố giải quyết mọi chuyện Please don't give in, I won't let you down Xin em đừng nhượng bộ, tôi sẽ không để em thất vọng đâu It messed me up, need a second to breathe Mọi chuyện khiến tôi đau khổ, tôi cần chút thời gian để thở Just keep coming around, hey Hãy cứ đến bên tôi Whataya want from me? (Whataya want from me?) Em muốn gì từ tôi? (Em muốn gì ở tôi?) Whataya want from me? Em muốn gì từ tôi? Just don't give up on me Đừng từ bỏ tôi I won't let you down Tôi sẽ không làm em thất vọng đâu No, I won't let you down Không, tôi sẽ không làm em thất vọng đâu So wait Vì vậy hãy chờ Just don't give up, I'm workin' it out Đừng từ bỏ, tôi đang cố giải quyết mọi chuyện Please don't give in, I won't let you down Xin em đừng nhượng bộ, tôi sẽ không để em thất vọng đâu It messed me up, need a second to breathe Mọi chuyện khiến tôi đau khổ, tôi cần chút thời gian để thở Just keep coming around, hey Hãy cứ đến bên tôi Whataya want from me? Em muốn gì từ tôi? Just don't give up, I'm workin' it out Đừng từ bỏ, tôi đang cố giải quyết mọi chuyện Please don't give in, I won't let you down Xin em đừng nhượng bộ, tôi sẽ không để em thất vọng đâu It messed me up, need a second to breathe Mọi chuyện khiến tôi đau khổ, tôi cần chút thời gian để thở Just keep coming around, hey Hãy cứ đến bên tôi Whataya want from me? Em muốn gì ở tôi?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Whataya Want From Me

Adam Lambert

Adam Lambert

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Adam Mitchel Lambert (born January 29, 1982) is an American singer, songwriter and stage actor. Since 2009, he has sold over 3 million albums and 5 million singles worldwide.

Lambert rose to fame in 2009 after finishing as runner-up on the eighth season of American Idol. Later that year, he released his debut album, For Your Entertainment, which debuted at number three on the U.S. Billboard 200. The album spawned several hit singles, including "Whataya Want from Me", for which he received a Grammy nomination for "Best Male Pop Vocal Performance."

Xem thêm
Bình luận